Bijgewerkt: 29 september 2023

Het Nederlandse luchtruim wordt herzien

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
20-04-2019

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en staatssecretaris Visser (Defensie) hebben de startbeslissing genomen voor de herziening van het Nederlandse luchtruim. In de startbeslissing worden de stappen bekend gemaakt die de komende tijd worden gezet voor de nieuwe indeling van het luchtruim. Onderdeel van de aanpak is het besluit om al voor 2023 ruimte vrij te maken in het hoger gelegen luchtruim zodat het vliegverkeer van Lelystad daar terecht kan.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/IenW - 2017)

drs. Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD) minister van Infrastructuur en Waterstaat


Het Nederlandse luchtruim wordt steeds intensiever gebruikt. Er is een herziening van het hele luchtruim nodig om de ruimte voor civiel en militair verkeer efficiënter te kunnen gebruiken en de hinder onder de vliegroutes te beperken. Veiligheid geldt als randvoorwaarde voor de aanpak van de herziening. Het gaat om een complexe klus, waarbij ook afstemming nodig is met de buurlanden Duitsland, België, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. 

In de Startbeslissing beschrijven minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Visser de aanpak om het Nederlandse luchtruim klaar te maken voor de toekomst. Het eerste spoor is gericht op maatregelen die ervoor zorgen dat er hoger gevlogen kan worden door vliegtuigen vanaf Lelystad Airport. De minister en staatssecretaris hebben in overleg met de civiele en militaire luchtverkeersleidingorganisaties besloten het uitgangspunt te laten vallen dat er geen interferentie van het Lelystadverkeer met Schipholverkeer mag zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/Ministerie van Defensie - 2017)

drs. Barbara Visser (VVD) staatssecretaris van het Ministerie van Defensie


Daarnaast hebben de bewindspersonen afgesproken dat het Lelystadverkeer standaard gebruik kan maken van hoger luchtruim dat nu primair is ingericht voor de afhandeling van militair verkeer. Deze twee ingrepen, die uiterlijk in de winter van 2021/2022 doorgevoerd kunnen worden, zorgen ervoor dat een vliegtuig op de aansluitroutes van Lelystad Airport net als elders in Nederland zoveel mogelijk ongehinderd kan klimmen; alleen bij uitzondering, bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden, specifiek baangebruik op Schiphol of bij daadwerkelijk gebruik van militair luchtruim is dit op de Lelystad-routes niet altijd mogelijk.

In de Startbeslissing is ook vastgelegd dat de betrokken partijen in een tweede spoor gaan werken aan een betere en efficiëntere indeling van het luchtruim in 2023. Er wordt gekeken naar de inpassing van een (grensoverschrijdend) militair oefengebied in het noorden van het Nederlandse luchtruim, waarvoor een verkenning met Duitsland start. Het oosten en zuidoosten van het Nederlandse luchtruim krijgen een nieuwe indeling om de ontsluiting van het verkeer op de Nederlandse luchthavens beter af te wikkelen. Een structurele oplossing voor het verkeer van en naar Lelystad maakt daar onderdeel van uit. In het derde spoor wordt gewerkt aan een roadmap voor de verdere ontwikkeling van het luchtruim in de periode 2023-2035 zodat het Nederlandse luchtruim kan meegroeien met toekomstige ontwikkelingen in de luchtvaart.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.