Bijgewerkt: 21 maart 2023

Het Kabinet wil zorgfraude met nieuwe wet aanpakken

Nieuws -> Informatief

Bron: Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
04-07-2020

Bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn in 2019 613 signalen over zorgfraude verzameld door de partners in het knooppunt. Dat is een stijging van 10 % ten opzichte van 2018, toen ging het om 558 signalen. De stijging komt vooral door het toegenomen aantal signalen van gemeenten, aangezien steeds meer gemeenten zich bij het IKZ aansluiten. De signalen gaan over 526 zorgaanbieders. Over 77 % van hen kwam er in 2019 voor het eerst een signaal binnen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stuurde op 3 juli 2020 het wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg naar de Tweede Kamer. De wet zorgt dat zorgfraude eerder zichtbaar wordt. Zo kan misbruik van zorggeld effectiever bestreden worden. Minister De Jonge: 'Geld voor de zorg, moet naar de zorg. Fraudeurs mogen we niet weg laten komen met misbruik van geld dat voor de zorg bedoeld is.'

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman /VWS - 2018)

Hugo de Jonge (CDA) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, viceminister-president


Het wetsvoorstel regelt twee zaken: het Waarschuwingsregister zorgfraude en het Informatieknooppunt Zorgfraude. Het Waarschuwingsregister zorgfraude is nodig omdat fraudeurs vaak in verschillende gemeenten en in verschillende sectoren fraude met zorggeld plegen. Daardoor heeft geen enkele instantie een compleet beeld van deze fraude. Het Waarschuwingsregister zorgfraude maakt het mogelijk dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten gegevens over fraude kunnen delen. Zo kunnen ze elkaar voor fraudeurs waarschuwen. Fraudeurs kunnen zich daardoor niet langer ongemerkt van de ene naar de andere gemeente of van het ene naar het andere zorgdomein verplaatsen. Om een bedrijf of persoon te registreren in het Waarschuwingsregister zorgfraude, moet er een gerechtvaardigde overtuiging bestaan dat er gefraudeerd is.

Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ), dat bedoeld is om signalen van fraude in de zorg uit te wisselen, wordt een stichting met een eigen wettelijke grondslag. Daardoor wordt het makkelijker voor organisaties om gegevens over zorgfraude uit te wisselen met het IKZ. Als een organisatie een vermoeden van fraude heeft en dit niet zelf op kan lossen, zet deze organisatie dit door aan het IKZ. Het IKZ kan het signaal van fraude koppelen aan vergelijkbare signalen, zodat een completer beeld ontstaat. Zowel bij het Waarschuwingsregister zorgfraude als bij het IKZ mogen geen gegevens worden uitgewisseld waarop het medisch beroepsgeheim rust. Lees het rapport: Signalen fraude in de zorg 2019 (pdf 14 pagina’s)

Foto Amstelveen
(Bron IKZ - 2020)

Uit het rapport van het Informatieknooppunt Zorgfraude: de bronnen van de signalen. Opvallende fenomenen in 2019 zijn: Sommige zorginstellingen maken hoge winsten, terwijl de loonkosten opvallend laag zijn. Zorgaanbieders over wie fraudesignalen binnenkomen maken regelmatig gebruik van complexe of opvallende organisatiestructuren. Er zijn signalen dat zorgaanbieders vermoedelijk meer criminele activiteiten uitvoeren dan alleen fraude in de zorg. Zo stellen zorgaanbieders zich soms intimiderend en bedreigend op tegenover cliënten, medewerkers en/of toezichthouders


Zorgverzekeringsfraude komt voor, wanneer een bedrijf of een individu een verzekeraar of een gezondheidszorgprogramma van de overheid bedriegt. De manier waarop dit gebeurt varieert, en personen die zich met fraude bezighouden zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om de wet te omzeilen.

'Fraude, corruptie en andere vormen van inefficiëntie in de gezondheidszorg zijn een ernstig probleem en een ernstig financieel risico voor alle sectoren. Hoewel er geen precieze maatstaf is voor fraude en corruptie in de gezondheidszorg en hoewel de meerderheid van de zorgverleners eerlijk en goedbedoeld is, er is een minderheid van de zorgverleners en patiënten van plan misbruik te maken van het systeem. Dit kan de gezondheidszorgstelsels - en de belastingbetalers - miljarden euro's kosten en de gezondheid en het welzijn van de begunstigden in gevaar brengen. Fraude en corruptie kennen geen grenzen. Fraude en corruptie komen voor, of het nu gaat om publieke of private gezondheidszorgstelsels, goed of slecht gefinancierd, en technisch gezien eenvoudig of geavanceerd; geen enkel land kan beweren dat ze vrij zijn van fraude of corruptie.' -volgens het European Healthcare Fraud & Corruption NetworkAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.