Bijgewerkt: 19 april 2021

Het Europees Parlement wil duidelijkheid over de levering van coronavaccins

Nieuws -> Informatief

Bron: Europees Parlement
25-02-2021

In een hoorzitting op 25 februari 2021 eisten leden van het Europees Parlement duidelijkheid over de levering van coronavaccins en drongen zij erop aan dat farmaceutische bedrijven hun contracten nakomen.

Europarlementariërs ondervroegen CEO's en vertegenwoordigers van toonaangevende farmaceutische bedrijven, waaronder AstraZeneca, Moderna, CureVac, Novavax, Pfizer en Sanofi, over hoe obstakels voor een snellere commercialisering, productie en distributie van vaccins uit de weg kunnen worden geruimd.

Tijdens de discussie stelden Europarlementariërs vragen over wereldwijde technologieoverdracht, het delen van octrooien, en hoe de industrie van plan is de vaccins bij te werken om bij te blijven met nieuwe varianten. Ze vroegen de CEO's ook hoe het Europees Geneesmiddelenbureau de markttoelating op Europees niveau kan versnellen. Sommige Europarlementariërs vroegen zich af of een EU-uitvoerverbod op vaccins Europa zou helpen in vergelijking met andere landen die een uitvoerverbod hebben ingevoerd. In hun opmerkingen benadrukten de vertegenwoordigers van de industrie de uitdaging van het opbouwen van productiecapaciteit voor geheel nieuwe en complexe producten, en het internationale karakter van toeleveringsketens.'Dit was een wereldprimeur: CEO's van de belangrijkste vaccinproducenten die voor volksvertegenwoordigers verschijnen. Het is goed voor de transparantie en het is goed voor de democratie. Het is van cruciaal belang om regelmatig de verantwoordingsplicht en de gedane toezeggingen te controleren. Bovendien wordt de race om de productie van vaccins heviger en we maken ons op om alle beschikbare instrumenten te gebruiken om die race te ondersteunen. Dat was het punt van deze hoorzitting', -aldus Pascal Canfin (Renew Europe, FR), voorzitter van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. 'Het Europees Parlement zal zijn rol ten volle spelen om de strijd om de inzet van vaccins te winnen. De door het Parlement en de Commissie ingestelde contactgroep zal onze rol nog versterken', voegde hij eraan toe.

'De uitdaging van vandaag gaat over de vraag hoe uiterst complexe producten kunnen worden geproduceerd op een schaal die absoluut ongekend is. Dit is een industriële uitdaging', zei de voorzitter van de Commissie industrie, onderzoek en energie, Cristian Bușoi (EVP, RO). 'Deze hoorzitting was een oefening in democratische verantwoording. We wilden weten waar de knelpunten in de productie zitten en een duidelijk beeld krijgen van de verbintenissen en verplichtingen van de industrie. Maar we willen de industrie ook helpen de doses te leveren, want onze prioriteit is vaccinatie.'

Achtergrond. De ontwikkeling en distributie van doeltreffende en veilige vaccins tegen COVID-19 is de meest doeltreffende reactie op de pandemie en staat centraal in de herstelstrategie van de EU. Aangezien het belangrijk is de productie van en de toegang tot vaccins te verhogen, was deze hoorzitting bedoeld om de feiten vast te stellen en oplossingen te vinden om de uitrol van COVID-19-vaccins in Europa te verbeteren.

Een ander doel was een open discussie te voeren met de CEO's van de farmaceutische industrie, de Commissie en andere belanghebbenden over hoe belemmeringen voor een snellere commercialisering, productie, distributie en billijke toegang tot de COVID-19-vaccins kunnen worden weggenomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.