Bijgewerkt: 22 september 2023

Het Amstelveen College is gecertificeerd als Vecon Business School

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveen College
29-10-2015

Het Amstelveen College mag zich Vecon Business School noemen. Afgelopen week ontving de school uit handen van Jeannet Hommel, voorzitter van de Vecon Business Schools, de certificering met bijbehorende plaquette.

De Vecon, de vereniging van leraren in de economisch-maatschappelijke vakken, heeft de Vecon Business School opgezet om het economisch-maatschappelijke onderwijs meer over het voetlicht te brengen. De Vecon reikt het certificaat uit aan scholen die investeren in talentontwikkeling van leerlingen in het profiel Economie en Maatschappij. Daarmee kan worden bereikt, dat het kiezen voor het profiel EM een positieve keuze wordt. Door de extra modules, zeker als ook wordt samengewerkt met het vervolgonderwijs, wordt de aansluiting met dat vervolgonderwijs beter.

Niet alleen hebben de leerlingen extra kennis en vaardigheden verworven, ze zijn ook actief betrokken bij de stof en hebben bewust gekozen voor extra's. Met de start van de Businessclass voor de bovenbouw en het plusprofiel in de onderbouw voldoet het Amstelveen College ruimschoots aan de voorwaarden van certificering.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveen College - 2015)

Jeannet Hommel reikt het plaquette van Vecon Business School aan René van Haaster, voorzitter van de sectie economie van het Amstelveen College


Plusprofiel Ondernemerschap Sinds het begin van dit schooljaar volgen 32 leerlingen, uit alle afdelingen, het plusprofiel ondernemerschap. Leerlingen krijgen les in ondernemersvaardigheden, werken aan ondernemersvaardigheden en voeren projecten uit in het kader van ondernemerschap. Zo zijn de leerlingen op dit moment bezig met het opzetten van een klein eigen bedrijfje, waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel, door de leerlingen zelf gekozen. In de loop van het schooljaar gaan leerlingen een eigen project, dat betrekking heeft op de organisatie van een evenement, opzetten en uitvoeren.

Leerlingen krijgen niet alleen les van onze eigen docenten, maar krijgen ook gastlessen. Onder andere van een eigenaar van een scherm evenementenbedrijf, van een zakenman die veel zaken doet met China en van een onderneemster in gadgets. Ook gaan de leerlingen op bedrijfsbezoek, onder meer bij Nestlé, Coca Cola en van Bommel Schoenen.

Businessclass Bovenbouw In september begon het Amstelveen College in leerjaar 4 (op havo en vwo) met een businessclass bovenbouw. Leerlingen worden hier in anderhalf jaar opgeleid voor het Basisdiploma NIMA Marketing. NIMA is het Nederlands Instituut voor de Marketing. Dit gebeurt via, deels zelf gekozen, projecten die leerlingen aan de theorie moeten toetsen. Op dit moment zijn de leerlingen bezig met een doelgroeponderzoek voor drie verschillende bedrijven. Deze bedrijven hebben een pitch gehouden voor de leerlingen en zij konden inschrijven op een opdracht voor één van deze bedrijven.

Ook in de Businessclass Bovenbouw worden gastlessen gegeven door ondernemers, onder andere door de business coördinator van de gemeente Amstelveen, een ondernemer in coaching diensten, een eigenaar van een partycentrum en een manager van Canon. De bedrijfsbezoeken met deze groepen zijn onder andere bij Yakult, Nestlé, Tommy Hilfiger en Takii, een Japanse zadenveredelaar. De 34 leerlingen die voor de Businessclass hebben gekozen volgen de lessen bovenop hun rooster en houden rekening met  een uur extra werktijd in de week.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.