Bijgewerkt: 13 juni 2021

Het EU Parlement geeft definitief groen licht voor het digitale COVID-certificaat

Nieuws -> Informatief

Bron: Europees Parlement
09-06-2021

De leden van het Europees Parlement hebben op 9 juni 2021 de wetgevingswerkzaamheden afgerond over het pakket digitale COVID-certificaten van de EU om het reizen binnen de EU te vergemakkelijken en bij te dragen tot het economisch herstel.

De plenaire vergadering heeft de nieuwe EU-verordeningen inzake het digitale COVID-certificaat goedgekeurd met 546 stemmen voor en 93 stemmen tegen, bij 51 onthoudingen (EU-burgers) en met 553 stemmen voor en 91 stemmen tegen, bij 46 onthoudingen (onderdanen van derde landen).

Het certificaat zal gratis door de nationale autoriteiten worden afgegeven en beschikbaar zijn in digitale of papieren vorm met een QR-code. Het document zal bevestigen dat een persoon tegen COVID-19 is gevaccineerd, een recent negatief testresultaat heeft of van de infectie is hersteld. In de praktijk zullen dit drie verschillende certificaten zijn. Een gemeenschappelijk EU-kader zal de certificaten in de hele Europese Unie interoperabel en verifieerbaar maken, en fraude en vervalsing voorkomen. Het systeem zal vanaf 1 juli 2021 worden toegepast en 12 maanden van kracht zijn. Het certificaat zal geen voorwaarde zijn voor vrij verkeer en zal niet als reisdocument worden beschouwd.

Foto Amstelveen
(Foto Alain Rolland © European Union - 2021)

Het digitale COVID-certificaat van de EU moet veilig vrij verkeer binnen de EU tijdens de COVID-19-pandemie vergemakkelijken


Extra reisbeperkingen alleen indien naar behoren gemotiveerd. Tijdens de interinstitutionele onderhandelingen hebben de leden van het Europees Parlement overeenstemming bereikt over het feit dat de EU-lidstaten geen aanvullende reisbeperkingen mogen opleggen aan certificaathouders - zoals quarantaine, zelfisolatie of tests - "tenzij deze noodzakelijk en evenredig zijn om de volksgezondheid te beschermen". Er moet rekening worden gehouden met wetenschappelijke gegevens, "waaronder epidemiologische gegevens die zijn gepubliceerd door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)". De maatregelen moeten zo mogelijk 48 uur van tevoren ter kennis worden gebracht van de andere lidstaten en de Commissie, en het publiek moet er 24 uur van tevoren van in kennis worden gesteld.

Betaalbare en toegankelijke tests. De EU-lidstaten worden aangemoedigd ervoor te zorgen dat tests betaalbaar en op ruime schaal beschikbaar zijn. Op verzoek van het Parlement heeft de Commissie toegezegd 100 miljoen euro uit het noodhulpinstrument beschikbaar te stellen, zodat de lidstaten tests kunnen aankopen voor de afgifte van digitale COVID-testcertificaten voor de EU.

Vaccins. Alle EU-landen moeten vaccinatiecertificaten aanvaarden die in andere lidstaten zijn afgegeven voor vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn toegelaten. Het is aan de lidstaten om te beslissen of zij ook certificaten aanvaarden voor vaccins die zijn toegelaten volgens de nationale toelatingsprocedures of voor vaccins die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op de lijst voor gebruik in noodsituaties zijn geplaatst.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2015)

Juan Fernando López Aguilar (1961) is een Spaans politicus en jurist, die sinds 2009 lid is van het Europees Parlement. Hij is lid van de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij en was minister van Justitie in de regering van José Luis Rodríguez Zapatero. Hij vertegenwoordigde ook Las Palmas in het Congres van Afgevaardigden tussen 1996 en 2007 en tussen 2008 en 2009


Gegevensbeschermingswaarborgen. Alle persoonsgegevens moeten worden verwerkt in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming. De certificaten worden offline geverifieerd en er worden geen persoonsgegevens bewaard.

Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en rapporteur, zei hierover het volgende: 'Vandaag heeft het Parlement de aanzet gegeven tot het herstel van het vrije verkeer en een volledig functionerend Schengen, terwijl we deze pandemie blijven bestrijden. Het digitale COVID-certificaat van de EU functioneert vanaf 1 juli en zal ervoor zorgen dat er deze zomer veilig en gecoördineerd kan worden gereisd. De EU-lidstaten worden aangemoedigd geen verdere beperkingen op te leggen, tenzij dat strikt noodzakelijk en evenredig is, en het is geruststellend dat sommige het certificaat al afgeven.'

Volgende stappen. De tekst zal nu formeel door de EU Raad moeten worden aangenomen en in het Publicatieblad worden bekendgemaakt, zodat hij onmiddellijk in werking kan treden en vanaf 1 juli 2021 kan worden toegepast

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.