Bijgewerkt: 6 december 2021

Herdenkingsconcert 'Het innerlijk mysterie' in de St. Augustinuskerk Amsterdam

Nieuws -> Informatief

Bron: St. Nationale Herdenking Joure
03-03-2017

Op 3 april 2017 is het precies een jaar geleden, dat Jules Schelvis overleed. Jules Schelvis was Holocaust-overlevende en groot pleitbezorger van het doorgeven van getuigenissen over de Tweede Wereldoorlog. Hij stierf op 3 april 2016 op 95-jarige leeftijd. Het was zijn wens om wanneer hij er niet meer zou zijn, toch de verhalen te blijven vertellen:

'Mijn wens is, dat u die, in begrijpelijke woorden, aan uw kinderen vertelt, zodat ook zij weten wat er in de Tweede Wereldoorlog met de Joden is gebeurd. Zij kunnen het straks, als er geen getuigen meer zijn, mogelijk aan hún kinderen doorgeven, en die aan de hen volgende generatie. Als u dat, naar ik hoop doet dan hebben u en ik met mijn getuigenis aan de nagedachtenis van 34.000 Joden uit Nederland een steentje bijgedragen.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jules Schelvis tijdens de tentoonstelling 'Post uit de vergetelheid'- met brieven uit nazi-kampen en getto's op vrijdagmiddag 27 januari 2012 in het raadhuis van Amstelveen


Het feit, dat er veel parallellen te trekken zijn tussen de geschiedenis van 75 jaar geleden en het heden, verplicht ons bijna regelmatig stil te staan bij de herdenking van Jules en zijn levensopdracht. Met het concert op 3 april 2017 – wanneer het precies één jaar geleden is, dat hij overleed – hopen het Nationaal Symfonisch Kamerorkest en projectkoor Kunstklank, dat te kunnen doen. Onder leiding van dirigent Jan Vermaning en met medewerking van de solisten Amaryllis Dieltiens (sopraan), Marjolein Niels (alt), Jan Willem Schaafsma (tenor) en Henk Neven (bas) brengen zij die avond een bijzonder programma.

Het programma. Voor de pauze van het concert zullen Maarten Eddes (stichting Sobibor), Rozette Kats (vriendin en begeleidster van Jules) en Kim la Croix (kleinkind van Jules) een korte herinnering aan Jules Schelvis ophalen en ingaan op de maatschappelijke betekenis van zijn nalatenschap. Hierbij is steeds één bijpassend muziekstuk geprogrammeerd.

De keuze van de werken is daarnaast gebaseerd op mystiek en symboliek. Niet overal zijn antwoorden te vinden en waar woorden verstommen, spreekt de  muziek….Na de pauze wordt het Requiem van Mozart uitgevoerd. Een Requiem is per definitie een mysterieus werk, want het gaat over een reis, waarvan we de bestemming niet kennen: de dood. Die van Mozart is de beroemdste en meest raadselachtige en vol met mythes. Elk tijdperk heeft er zijn eigen kijk op.

Kaarten bestellen. Kaarten voor het concert kosten € 10,- per persoon. Donateurs van de Stichting Sobibor betalen € 5,- per persoon. Als u dit concert wilt bijwonen verzoeken wij u vriendelijk een e-mail te sturen aan opmaatvermaning@hetnet.nl met daarin uw naam en het aantal kaarten, dat u wenst te bestellen. Kaarten kunnen vanaf één uur voor aanvang van het concert worden opgehaald en dienen ter plekke contant te worden betaald. Adres: St. Augustinuskerk Amstelveenseweg 965, 1081 JG AmsterdamAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.