Bijgewerkt: 22 september 2023

HCC Genealogen geschokt over incorrectheid GBA

Nieuws -> Informatief

Bron: HCC!genealogie
06-07-2009

HCC!genealogie (de genealogie interessegroep van de Hobby Computer Club) is ronduit geschokt, dat het mogelijk blijkt,dat in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) incorrecte persoonsgegevens kunnen worden opgenomen, dan wel nog voorkomen.

Dit komt, omdat veel Nederlandse gemeenten nog geen gebruik maken van de zogenoemde terugmeldvoorziening van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De terugmeldvoorziening zorgt ervoor, dat de correcte gegevens van burgers in de GBA terechtkomen.

Stamboom Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Voorbeeld van een eenvoudige stamboom


Voorzitter Cees Heystek: "Wij maken ons vooral zorgen over de al wat oudere gegevens. Dat zijn juist de gegevens waar wij als stamboomonderzoekers mee werken en wij dachten ervan uit te mogen gaan, dat die gegevens correct zijn".

Wat minder problemen hebben de genealogen met een project, dat uiteindelijk alle doop-, trouw- en begraafregisters (DTB) op het internet moet zetten, het zogenoemde GenLias-project. Heystek: "Dit is een project waar landelijk honderden vrijwilligers aan werken, vaak nog vanaf oude manuscripten. Dat daar verschrijvingen in voorkomen ligt zo wie zo voor de hand en dat met het overbrengen van die gegevens in een database typefouten optreden eveneens. Maar de archieven controleren deze gegevens uiteindelijk wel".

De terugmeldvoorziening van het GBA is juist zo mooi omdat het een geautomatiseerd systeem is. Constateert het systeem foutieve gegevens dan wordt automatisch een dossier aangemaakt en aan de juiste gemeente gestuurd. Er blijken nog maar negen gemeenten mee te werken aan dit systeem.

Voor 1 januari 2010 moeten alle gemeenten werken met de terugmeldvoorziening. Volgens staatssecretaris Bijleveld lijkt het onmogelijk dat deze datum wordt gehaald. HCC!genealogie roept de staatssecretaris op om al het mogelijke te doen dat gemeenten zich hierbij zo spoedig mogelijk aansluiten. Ook de leden van de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zullen zij hiervoor benaderen.

Websites: HCC!genealogie Powerpoint demonstratie Terugmeldvoorziening Basisregistratie Personen

Gemeentelijke Basis Administratie?

De Gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens (GBA) is in Nederland de benaming voor de boekhouding van bepaalde gegevens die iedere Nederlandse gemeente bijhoudt over alle personen die in de gemeente gevestigd zijn of waren.

Tot 1994 heette deze administratie het bevolkingsregister. Zij is een van de tien officiële basisregistraties.

Genealogie?

Genealogie, of stamboomonderzoek is een discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met voorouderlijk onderzoek dan wel de afstamming van de familienaam. Het beoefenen van genealogie is duidelijk een zeer aanstekelijke bezigheid, gezien de groeiende populariteit van deze vrijetijdsbesteding.

Amateur en professioneel

Amateur-genealogen, zoeken meestal hun eigen voorouders en die van hun kinderen en echtgenoten. Professionele genealogen kunnen ook onderzoek doen voor anderen, publiceren boeken over genealogische methoden, onderwijzen, of werken voor bedrijven die software of online databanken maken.

Beiden proberen te begrijpen- niet alleen waar en wanneer mensen leefden- ,maar ook hun levensstijl, biografieën en motivaties. Dit vereist vaak - of leidt tot - kennis van verouderde wetten, oude politieke grenzen, migratie trends, sociale en historische omstandigheden.

Externe links: Nederlandse Genealogische Vereniging Familieband My Heritage Family Tree Builder, Aldfaer gratis stamboomprogrammaAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.