Bijgewerkt: 13 juni 2021

Grootste stijging van de consumentenprijzen na 2002 in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
09-01-2020

Consumentenprijzen waren in 2019 gemiddeld 2,6 procent hoger dan in 2018, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Dat is de grootste prijsstijging na 2002. Bovendien was de prijsstijging afgelopen jaar in Nederland één van de hoogste in de eurozone. Dit hangt samen met de verhoging van het lage btw-tarief en de energiebelasting in januari 2019.

Opwaarts effect voeding het grootst. De stijging van de consumentenprijzen van 2,6 % was groter dan in 2018, toen consumentengoederen en –diensten 1,7 % duurder waren dan een jaar eerder. Dat verschil is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van eten en drinken. Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken in de supermarkt waren in 2019 gemiddeld 4 % duurder dan een jaar eerder, de sterkste prijsstijging in ruim tien jaar tijd. Voedingsmiddelen maken ruim 10 % uit van alle consumptieve bestedingen. Daardoor telt de sterkere prijsstijging zwaar mee in de totale prijsontwikkeling van de consumentengoederen- en diensten. Daarnaast was de prijsstijging in restaurants, cafés en bedrijfskantines 4,6 %, tegen 2,4 % in 2018. De grotere prijsstijging van eten en drinken hangt samen met de verhoging van het lage btw-tarief per 1 januari 2019, van 6 naar 9 %.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2020)

Consumentenprijzen volgens de HICP in de eurozone in 2019. De HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) is een prijsindex die wordt berekend volgens gestandaardiseerde EU-richtlijnen


Voedingsmiddelen vallen onder het lage btw-tarief. In totaal viel 22,5 % van alle consumptieve bestedingen onder het lage btw-tarief. Goederen en diensten die onder het lage btw-tarief vielen waren in 2019 gemiddeld 4,1 % duurder dan in 2018. Ter vergelijking: in dezelfde periode was de prijsstijging van producten die onder het hoge btw-tarief vielen gemiddeld 2,3 %.

Grootste prijsstijgingen- en dalingen in 2019. Net als in 2018 behoorde de prijsstijging van energie tot de hoogste van het jaar. Elektriciteit was in 2019 gemiddeld 15,7 % duurder dan in 2018. De prijsstijging van gas bedroeg gemiddeld 10,6 %. Dit is toe te schrijven aan zowel hogere leveringstarieven als heffingen op gas en elektriciteit. Niet alle consumentenproducten werden duurder. Thuiszorg daalde in 2019 het sterkst in prijs, gevolgd door mobiele telefonie en audio- en videoapparatuur.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2020)

Consumentenprijsindex: belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie


Cao-lonen stijgen minder hard dan consumentenprijzen. Vorige week meldde het CBS dat de cao-lonen voor het eerst in vijf jaar minder sterk gestegen zijn dan de consumentenprijzen. De cao-lonen waren volgens de voorlopige cijfers in 2019 gemiddeld 2,5 % hoger dan in 2018.

Stijging consumentenprijzen in Nederland hoger dan in de eurozone. Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde prijsindex (HICP). De prijsstijging van goederen en diensten in Nederland volgens de HICP was in 2019 gemiddeld 2,7 %. Dat is de op één na hoogste prijsstijging in de eurozone. In 2018 was de stijging van de HICP voor Nederland 1,6 %. De prijsstijging in de eurozone is afgenomen van 1,7 % in 2018 naar 1,2 % in 2019. De prijsstijging in de eurozone daalde in tegenstelling tot Nederland, waar deze is gestegen. Dit hangt samen met de verhoging van het lage btw-tarief in Nederland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.