Bijgewerkt: 2 december 2023

Groen licht voor fusie tussen Vodafone en Ziggo

Nieuws -> Informatief

Bron: EC
04-08-2016

Brussel, 3 augustus 2016

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-concentratieverordening groen licht gegeven voor de voorgenomen oprichting van een joint venture in Nederland door telecombedrijf Vodafone en kabelbedrijf Liberty Global (Ziggo). Het besluit hangt af van de voorwaarde, dat Vodafone zijn afdeling vaste lijnen voor consumenten in Nederland verkoopt.

De Commissie vreesde, dat de voorgenomen transactie de voordelen zou hebben weggenomen die waren ontstaan door de recente intrede van Vodafone op de Nederlandse telecommarkt. Zonder de fusie had Vodafone immers het potentieel om een sterke concurrent te worden op het gebied van vaste en vaste-mobiele multiple play-diensten voor consumenten. De door Vodafone aangeboden verkoop neemt die bezwaren volledig weg, waardoor de Commissie in fase I groen licht kan geven voor deze telecomfusie. Daarnaast heeft de Commissie vandaag ook een verzoek afgewezen om de beoordeling van de transactie naar de Nederlandse mededingingsautoriteit te verwijzen.

Margrethe Vestager, Europees commissaris belast met het mededingingsbeleid: "De telecommarkt is van strategisch belang voor onze digitale samenleving. Ik ben blij, dat we groen licht hebben kunnen geven voor de oprichting van de joint venture tussen Vodafone en Liberty Global in Nederland. Dankzij de door Vodafone aangeboden verbintenissen zullen de Nederlandse consumenten concurrerende prijzen en een goede keuze kunnen behouden."

In Nederland biedt Vodafone mobiele communicatiediensten en vaste telefonie, breedband internet en televisiediensten voor consumenten aan. Vodafone bezit zijn eigen mobiele netwerk en maakt voor zijn andere diensten gebruik van wholesale toegang tot de koper- en glasvezelinfrastructuur van de historisch gevestigde exploitant KPN. Liberty Global biedt in Nederland vaste en mobiele communicatiediensten voor consumenten aan onder de naam Ziggo. Ziggo bezit en exploiteert een kabelnetwerk, biedt vaste telefonie, breedbandinternet en televisiediensten via kabel aan, alsook mobiele diensten als exploitant van een mobiel virtueel netwerk.

Foto Amstelveen
(Bron EC - 2016)

De Europese Commissie (EC) is het uitvoerend orgaan van de Europese Unie die verantwoordelijk is voor het voorstellen van wetgeving, uitvoeringsbesluiten, handhaving van de EU-verdragen en het beheer van de dagelijkse activiteiten van de EU


De Commissie onderzocht de transactie tegen de achtergrond van de huidige toegangsverplichtingen in Nederland en vreesde, dat de fusie, zoals die initieel was aangemeld, zou leiden tot minder concurrentie op de markt voor vaste multiple play-diensten en de markt voor vaste-mobiele multiple play-diensten in Nederland. Door de fusie zou Vodafone wegvallen als een speler met het potentieel om op die markten een sterke concurrentiefactor te zijn. Dit zou wellicht leiden tot hogere prijzen en minder concurrentie op die markten.

De verbintenissen. Om de bezwaren van de Commissie weg te nemen, bood Vodafone aan om zijn afdeling vaste lijnen voor consumenten in Nederland te verkopen. Hierdoor zal de koper van de afgestoten activa een concurrerende rol kunnen spelen, zoals Vodafone vandaag. Door de verkoop is er geen enkele overlapping meer tussen de activiteiten van Vodafone en Liberty Global op de markt voor vaste multiple play-bundels en vaste-mobiele multiple play-bundels, waardoor de vastgestelde mededingingsbezwaren worden weggenomen. De conclusie van de Commissie was dan ook, dat de transactie, dankzij de aanpassingen die werden aangeboden, geen mededingingsbezwaren zou opleveren. Dit besluit is afhankelijk van de volledige naleving van de verbintenissen. De Commissie heeft bij het onderzoek van de voorgenomen transactie nauw samengewerkt met de Nederlandse mededingingsautoriteit.

Afwijzing van het verzoek om verwijzing. Daarnaast heeft de Commissie vandaag ook een verzoek van Nederland afgewezen om de fusie te verwijzen naar de Nederlandse mededingingsautoriteit met het oog onderzoek op grond van de Nederlandse mededingingswet. Op grond van artikel 9, lid 2, onder a), kan de Commissie het onderzoek van een zaak geheel, of gedeeltelijk naar een lidstaat verwijzen, mits de gevolgen voor de mededinging tot nationale markten beperkt zijn. Bij haar beslissing om een zaak op grond van artikel 9, lid 2, onder a), naar een lidstaat te verwijzen, kijkt de Commissie vooral welke mededingingsautoriteit het best geplaatst is om de zaak te behandelen. De Commissie heeft geconcludeerd dat zij, gelet op haar uitgebreide ervaring met het onderzoek van zaken in de telecommunicatiesector en de noodzaak van consistentie in de toepassing van de regels inzake de controle op concentraties in deze sector in de Europese Economische Ruimte (EER), het best geplaatst was om deze zaak te behandelen. De Commissie heeft daarom het verzoek afgewezen.

Vodafone Group, met hoofdzetel te Londen, houdt zich voornamelijk bezig met het exploiteren van netwerken voor mobiele telecommunicatie en het verrichten van mobiele telecommunicatiediensten, zoals mobiele voice-, berichten- en gegevensdiensten. De meeste van zijn exploitatievennootschappen bieden ook vaste voice-, vaste internet- en/of kabel- en internettelevisiediensten aan. Binnen de EU is Vodafone actief in twaalf lidstaten, waaronder Nederland.

Liberty Global, die ook in Londen zijn hoofdzetel heeft, is een internationaal kabelbedrijf, met exploitatie op het gebied van televisie, breedband, internet en voicetelefonie in twaalf landen in Europa, waaronder Nederland.

Concentratiecontrole – Regels en procedures. Het is de taak van de Commissie om fusies en acquisities te beoordelen, wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de EU-concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze zouden belemmeren. Het overgrote deel van de concentraties die worden aangemeld, levert geen mededingingsbezwaren op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een transactie is aangemeld, heeft de Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om de transactie goed te keuren (fase I) of een diepgaand onderzoek te beginnen (fase II). Meer informatie over deze zaak komt op de website van DG Concurrentie beschikbaar in het publieke zaakregister van de Commissie, onder zaaknummer M.7978.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.