Bijgewerkt: 5 maart 2024

Golfen mag in Amstelveen!

Nieuws -> Informatief

Bron: Ger Loogman
06-11-2007

Onderstaand leest u het standpunt van Loogman na het ontvangen van de visie van GS en de beantwoording van de Kamervragen:

Afgelopen week werd duidelijk dat golfen in de toekomst mag in Amstelveen. Zowel Provinciale Staten als ook de ministers geven groen licht voor een golfbaan in Amstelveen. Wel verbinden het Rijk en de Provinciale Staten voorwaarden aan hun goedkeuring. Dat is de visie van de initiatiefnemers van de golfbaan in Amstelveen, Ger en Tineke Loogman.

“Voorwaarden die er voor moeten zorgen, dat het karakter van het deel waarop deze baan zal komen in het Groene Hart, behouden blijft. Nu de taak om samen met de gemeente en de provincie er voor zorg te dragen, dat deze voorwaarden op een juiste wijze worden ingevuld. Dit zonder aan het karakter van ons plan te tornen. Dat moet zeker lukken” geeft Ger Loogman aan.

De positieve houding van de overheid komt mede voort uit het feit dat de aanleg van een golfbaan een vrijwaring is van verstedelijking van de bufferzone. De locatie “Amstelscheg” was gereserveerd voor de landbouw en blijft nu zeker, door de mogelijke komst van de golfbaan, “groen”. Ook wordt gesteld dat deze golfbaan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de groene ruimte verbeterd en vergroot door het opnemen van de geplande wandel en fietspaden.

Met deze uitspraak heeft ruim 99% van de plannen voor een golfbaan in Amstelveen de toetsing doorstaan. Het laatste procent betreft het plan voor het clubhuis. Zoals het er nu naar uit ziet, zullen er nog wel wat aanpassen gedaan moeten worden. Velen en met name de tegenstanders zijn bang voor “grootschaligheid” in bebouwing in het groene hart.

“Wat wel of niet mag, is nog niet helemaal duidelijk. Daar zullen de komende periode heldere afspraken met gemeente en provincie over moeten gaan worden. Dat kost tijd en moet vooral zorgvuldig gedaan worden.

We zijn nu zover gekomen dat we ook gaan voor het laatste procent.” Aldus Ger en Tineke Loogman . Om deze reden hebben zij in overleg met de gemeente besloten om iets meer tijd te nemen. De golfbaan in Amstelveen is nu heel dichtbij. Daar zijn zij van overtuigd.

Ger en Tineke LoogmanAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.