Bijgewerkt: 25 juni 2024

Geslaagde Amstelveense ANBO jaarvergadering

Nieuws -> Informatief

Bron: ANBO-Amstelveen
23-04-2013

Afgelopen donderdagmiddag 18 april 2013 hield de Amstelveense ANBO (Algemene Nederlandse Bond van Ouderen) haar jaarvergadering in het MOC gebouw aan de Lindenlaan. De opkomst was groot, de zaal was goed gevuld met 65+ ouderen. Het was een succesvolle middag waarop wethouder Jacqueline Koops een inleiding hield en vragen uit de zaal beantwoordde.

De zorgen zijn groot onder ouderen. En dat is geen wonder, want de huidige regering heeft allerlei bezuinigingen voorgesteld, die een grote impact zullen hebben op ouderen. Zo zullen ouderen nog langer en zelfstandiger thuis moeten blijven wonen, maar bezuinigt de regering fors op thuiszorg en de maatschappelijke ondersteuning die de gemeente kan bieden bij dat thuiswonen.

Ook leven er veel vragen over de eigen bijdrage en de relatie met eventueel vermogen, moet een huis worden ‘opgegeten’ om de hogere eigen bijdrage te voldoen? Maar eerst sprak ChristenUnie-wethouder Jacqueline Koops de zaal toe.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Jacqueline Koops, (CU) hier op een archieffoto


Daarbij blikte ze terug op de afgelopen drie jaar en de successen die, ondanks bezuinigingen, niettemin zijn gerealiseerd in het Amstelveense ouderenbeleid, zoals het dagbestedingsproject in de Amsteltuin, de 1100 verborgen mantelzorgers die de gemeente opspoorde en kon toeleiden naar steun, het project ’Van groot naar beter’, de wijkteams van Wonen, Welzijn en Zorg die zich oa inzetten tegen eenzaamheid, de valpreventiecursussen, het vernieuwde gezondheidsbeleid voor ouderen, het beweegaanbod voor ouderen, de opgezette dementieketen, het vernieuwde beleid over Wonen met dienstverlening, en nog veel meer. Vervolgens zoomde de wethouder in op de toekomst.

Daarin is echter nog veel onzeker. De uitwerking van de plannen van de regering zijn nog niet bekend, het is wachten op een brief van de staatssecretaris, waarna de gemeente aan de slag kan gaan met het vormen van beleid. Wel is bekend dat de nieuwe plannen van de regering gepaard zullen gaan met miljoenen bezuinigingen voor Amstelveen.

Zo zal de gemeente Amstelveen 5,5 miljoen minder krijgen voor de Hulp bij het huishouden, dat is 75% minder. Koops gaf aan dat de gemeente zal inzetten op maatwerk, steeds individueel kijken naar wat echt noodzakelijk is en wie het niet kunnen betalen. Ook legde Koops uit, dat er een programmateam is aangesteld om al het werk uit te voeren, aangestuurd door een programmamanager, Rob Oudkerk.

De ANBO leden bleken veel vragen en ideeën te hebben. Zo stelde een krasse oudere heer voor om huizen van ouderen die door hen moeten worden ‘opgegeten’ in een fonds te stoppen. Dit kan met name helpen als huizen lang te koop staan en ouderen een lening moeten afsluiten om eigen bijdragen te betalen. Ook waren er ideeën voor een boodschappenservice.

ANBO komt op voor de belangen van de sterk groeiende groep senioren in Nederland. Door de toenemende vergrijzing wil de overheid bezuinigen en komen voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen behoorlijk onder druk te staan.

Namens onze achterban van 180.000 senioren maken wij ons in politiek Den Haag sterk voor een goed ouderenbeleid. Niet alleen in Den Haag, maar ook lokaal bij gemeenten. ANBO Amstelveen telt 2000 leden en is bij de gemeente vertegenwoordigd in een aantal raden en kennis advies teams. De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.