Bijgewerkt: 25 juli 2024

Georganiseerd verzet tegen bouwplan naast de Heilige Geestkerk

Nieuws -> Informatief

Bron: Stanley Sie
29-10-2019

De heer ir. (MSc) Stanley Sie heeft deze e-mail naar onze redactie gestuurd:

'Geachte redactie, hierbij wil ik u op het volgende feit attenderen. Op 21 oktober 2019, exact 1 week na de informatieavond/presentatie van de Ontwerp Startnotitie Haagbeuklaan 1-3 (Heilige Geestkerk), hebben 16 zeer verontruste buurtbewoners uit de directe omgeving van de Heilige Geestkerk, elkaar getroffen om het plan voor een buitenproportioneel 57-appartementencomplex, na te bespreken.De vreemde financieringsconstructie, de niet kloppende artist impressions, het slechte vooronderzoek, de 'buiten-proportionaliteit' van het voorstel, het niet betrekken van de buurt bij de ontwikkeling van het plan, de extreem korte inspraaktermijn (20 dagen met daarin de herfstvakantie) en diverse actiepunten zoals het flyeren in de buurt om meer bewoners bewust te maken van het ophanden zijnde plan - zie bijlage) passeerden daarbij de revue.

De enorme impact op de buurt en het precedent dat hier mee wordt geschapen voor andere kavels rondom de kerk, hebben een groot aantal buurtbewoners gealarmeerd en hebben de gemeente in de aanloop naar de sluitingsdatum op 28 oktober 2019, van hun zienswijze voorzien.' Mvg, ir. (MSc) Stanley Sie. Lees ook: Zienswijze m.b.t. de Ontwerp Startnotitie Haagbeuklaan 1-3 / Bouwplan Heilige Geestkerk (pdf 18 pagina’s).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.