Bijgewerkt: 25 juni 2024

Gemeentelijke heffingen stijgen ruim 4 procent

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
04-03-2008

In 2008 innen gemeenten 4,4 procent meer aan gemeentelijke heffingen dan vorig jaar. Dat is vooral toe te schrijven aan de onroerende zaakbelasting (OZB) en de rioolrechten. Relatief gezien gaan echter de inkomsten uit secretarieleges en bouwvergunningen het meest omhoog. Dat blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de gemeentebegrotingen.

4,4 procent Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)Meer OZB door nieuwe WOZ-taxaties

De opbrengst uit de OZB van eigenaren neemt met ruim 4 procent toe. De woningen zijn opnieuw getaxeerd waardoor de WOZ-waarde gemiddeld 7,8 procent hoger is. De WOZ-waarde is de maatstaf van de OZB-heffing. Veel gemeenten verlagen hun OZB-tarieven als compensatie voor de hogere WOZ-waarde.

Rioolrechten stijgen iets minder

De rioolrechten stijgen met 6,4 procent. Deze toename past in de trend die een aantal jaren geleden is ingezet. De laatste vier jaar zijn de rioolrechten gemiddeld met 8 procent per jaar gestegen. Dit komt doordat de rioolrechten in deze periode door gemeenten extra zijn verhoogd om een kostendekkend niveau te kunnen bereiken. Verder besteden gemeenten het geld naast onderhoud, uitbreiding en vervanging van de riolen vooral aan de afkoppeling van het regenwater.

Secretarieleges flink duurder

De secretarieleges kosten de burger bijna 11 procent meer. Om de sterk gestegen kosten voor een chip in de reisdocumenten en de aanpassing van het productieproces te dekken, gaat het maximumtarief voor de identiteitskaart fors omhoog. De afgelopen twee jaar heeft het kabinet het maximumtarief voor de identiteitskaart niet verhoogd om de aanschaf voor de burger aantrekkelijker te maken.

Bouwvergunningen leveren fors meer op

De bouwvergunningen brengen bijna 10 procent meer op. Dit komt door tariefsverhogingen en toenemende bouwkosten. De tarieven voor bouwvergunningen zijn doorgaans een percentage van de totale bouwkosten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.