Bijgewerkt: 2 december 2023

Geluidmonitor 2015 van het RIVM

Nieuws -> Informatief

Bron: RIVM
21-08-2016

Langs rijkswegen ligt het gemeten geluidniveau gemiddeld ongeveer 2 decibel hoger dan de berekende waarde. Langs het spoor komen geluidmetingen en berekeningen gemiddeld overeen. Afhankelijk van de meetlocatie kunnen grotere, of kleinere afwijkingen optreden. Dit blijkt uit onderzoek (pdf 53 pagina’s) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op 90 meetpunten langs rijkswegen en langs spoor. Het RIVM heeft de meetresultaten van 2014 vergeleken met de hoeveelheid geluid die de weg- en spoorbeheerder over dat jaar hebben berekend. Zowel langs rijkswegen als langs het spoor heeft het RIVM op 45 locaties gemeten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Volgens het RIVM de hogere gemeten decibel niveaus langs de rijkswegen onder meer worden veroorzaakt, doordat de wettelijk voorgeschreven rekenmethode uitgaat van stille banden op een droog wegdek. De meeste last hebben bewoners langs snelwegen juist door geluidsoverlast, als het regent


De geluidmetingen en berekeningen zijn onderdeel van de Wet milieubeheer. De weg- en spoorbeheerder, respectievelijk Rijkswaterstaat en ProRail, tonen via berekening aan in hoeverre het jaargemiddelde geluid onder wettelijke plafonds blijft. De berekeningen moeten gevalideerd worden met een steekproef van metingen. Een precieze analyse van de verschillen is geen deel van dit onderzoek. Een verkenning van de oorzaken van verschillen wijst erop, dat de hogere gemeten niveaus langs rijkswegen onder meer worden veroorzaakt, doordat de wettelijk voorgeschreven rekenmethode uitgaat van stille banden op een droog wegdek. De praktijkomstandigheden zijn gemiddeld ongunstiger. Daarnaast varieert de akoestische kwaliteit van het wegdek, wat ook bijdraagt aan de verschillen. Het gemeten geluid van het spoormaterieel blijkt overwegend overeen te komen met de standaard rekenmethoden.

Het onderzoek geeft ook de meetresultaten uit 2015 weer. Zowel langs de weg als het spoor komen deze goed overeen met de metingen van 2014. De meetresultaten uit 2015 zullen in een vervolgrapportage worden vergeleken met rekenresultaten van 2015, die in de tweede helft van 2016 door RWS en Prorail gepubliceerd zullen worden.

Langs rijkswegen bleek het geluidniveau in 2014 bij metingen op 45 locaties gemiddeld 1,8 decibel hoger te liggen dan de berekende waarde. Langs het spoor, waar eveneens op 45 locaties is gemeten, was er in dat jaar, gemiddeld over alle meetpunten, geen significant verschil. Afhankelijk van de meetlocatie kunnen grotere, of kleinere afwijkingen optreden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.