Bijgewerkt: 20 juli 2024

GGD GHOR reactie op de beslissing van het kabinet

Nieuws -> Informatief

Bron: GGD GHOR
14-08-2021

De GGD'en begrijpen de druk die er ligt om het middelbaar en hoger onderwijs voor studenten open te stellen, in het belang van het welzijn van de studenten en de kwaliteit van het onderwijs. Desalniettemin vinden de GGD’en de openstelling te vroeg en wordt een risico gesignaleerd op toename in aantal besmettingen die gepaard gaat met deze eerdere openstelling dan het Outbreak Management Team (OMT) heeft geadviseerd, namelijk op 19 september 2021.

Pas op dat moment heeft iedereen de gelegenheid gehad om volledig gevaccineerd te zijn, inclusief de periode van 2 weken immuniteitsopbouw. André Rouvoet, voorzitter GGD GHOR Nederland: 'Mét het OMT vinden wij dat waakzaamheid juist in deze komende weken geboden blijft, willen we de versoepelingen verantwoord kunnen blijven voortzetten.'

De GGD’en wijzen erop dat op 30 augustus 2021 niet iedereen – jong en oud – is gevaccineerd. Op dit moment zijn circa twee miljoen mensen niet gevaccineerd. Zij zijn niet immuun tegen het virus en lopen dus het risico om besmet te raken. Daarbij komen de terugkerende vakantiegangers eind augustus, die ook besmettingen met zich mee kunnen brengen. Het risico van uitbraken binnen het onderwijs is reëel, en deze uitbraken kunnen vervolgens ook weer leiden tot het risico’s op besmettingen buiten het onderwijs.

Foto Amstelveen
(Bron VNG - 2021)

André Rouvoet is de voorzitter van GGD GHOR Nederland, de vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Sinds 1 juli 2020 Rouvoet was van 1 februari 2012 tot 1 februari 2020 voorzitter van de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Eerder was hij onder meer vicepremier en minister van Jeugd en Gezin, minister van OCW en fractievoorzitter van de ChristenUnie


Daarnaast bestaat het risico dat onder invloed van het loslaten van de 1,5 meter maatregel binnen het onderwijs, in de samenleving het sentiment ontstaat dat de 1,5 meter maatregel ook elders losgelaten kan worden. 'We hebben de ervaring van de te snelle versoepeling eind juni (‘dansen met Jansen’) daarbij nog scherp op het netvlies,' -aldus Rouvoet.

Nu de openstelling van het middelbaar en hoger onderwijs toch plaatsvindt doen de DPG’en daarom de oproep om er met elkaar op toe te zien dat we met zijn allen de nog geldende maatregelen naleven. Rouvoet: 'Specifiek vragen we aan onderwijsbestuurders om hun leerlingen/studenten aan te spreken om zich buiten de onderwijsinstellingen aan de 1,5 meter maatregel te blijven houden. Maar niet alleen jongeren; het houden aan de maatregelen is een collectieve verantwoordelijkheid van de gehele maatschappij.'

De GGD’en bereiden zich voor op een toename in het aantal besmettingen, onder andere door voldoende Bron en contactonderzoek (BCO)-capaciteit beschikbaar te hebben. Daarbij doen de GGD’en een oproep – specifiek aan jongeren – om de GGD Contact-app te downloaden. Met deze app hebben zij zelf een rol in het BCO: bij een positieve besmetting kan iemand zelf op snelle wijze al zijn/haar contacten informeren.

GGD GHOR Nederland is dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Als overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) werken wij mét en vóór onze leden aan het versterken van de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Daarvoor bundelen wij de krachten van onze leden met hun 12.000 professionals. Ook zijn we de verbindende schakel met kennisinstituten, ministeries en andere belangrijke partners.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.