Bijgewerkt: 24 september 2022

Fusieplan WH en Rochdale

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
22-03-2007

Door Henk Godthelp
Henk Godthelp Amstelveen

De Woongroep Holland (WH) en de hoofdstedelijke Woningstichting Rochdale zijn in gesprek over samenwerking of samengaan. Dat een fusie rond zou zijn, wordt niet bevestigd. Rochdale bevestigt dat er „verkennende gesprekken" gaande zijn. Woongroep Holland stelt dat „wordt verkend of een eventuele fusie meerwaarde voor de Woongroep oplevert."

De Woongroep Holland en de woningstichting Rochdale zijn getalsmatig onvergelijkbare grootheden. WH is echter de 'dikst denkbare vis' pal ten zuiden van Amsterdam. Woongroep Holland (ontstaan uit fusies tussen Amstelveense en Uithoornse corporaties) is de grootste woningcorporatie in deze regio. Het beheert circa 12.000 woningen, garages en bedrijfsruimten in Amstelveen en Uithoorn en telt ruim honderd medewerkers.

„Wij verwachten voor de zomer duidelijkheid te hebben," zegt Woongroep-directeur J. van den Berg Jeths over de fusie. Voor de Amstelveense corporatie is de lokale verankering van groot belang. „Schaalvergroting moet meerwaarde hebben voor de primaire doelgroep. En het mag niet ten koste gaan van onze ambities." Ook moet het kantoor aan de Bovenkerkerweg blijven bestaan.

Woningstichting Rochdale is op 1 januari 2004 ontstaan uit een fusie tussen twee woningcorporaties: Patrimonium en Bouwvereniging Rochdale. De stichting verhuurt ruim 45.000 woningen in Amsterdam en omgeving en telt ruim 450 werknemers.

„Onze belangrijkste doelstelling is om goede en betaalbare huisvesting te bieden aan mensen die zelf niet of onvoldoende in staat zijn een woning te vinden," aldus woordvoerder F. Kunst. „Maar Rochdale richt zich ook op andere doelgroepen, bijvoorbeeld door het aanbieden van koopwoningen en duurdere huurwoningen."


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.