Bijgewerkt: 22 september 2023

Financieel steun voor 50 basisscholen in Nederland met werkdruk

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
06-01-2018

Ongeveer 50 basisscholen kunnen vanaf 15 januari 2018 alvast een eerste financieel steuntje in de rug krijgen om een begin te maken met de verlaging van de werkdruk. Het ministerie van Onderwijs stelt per bestuur 8000 euro beschikbaar om maatregelen op school te kunnen nemen. Uit een eerdere proef is gebleken, dat sommige scholen met een klein bedrag al een flinke stap kunnen maken bij het bestrijden van werkdruk. Het kabinet heeft in het regeerakkoord structureel 430 miljoen euro uitgetrokken om de werkdruk in het primair onderwijs tegen te gaan. Over de besteding van dat geld wordt met scholen en leraren overlegd. Uitgangspunt is, dat leraren echt verschil in de klas gaan merken.

Zelf bepalen. Ondertussen kunnen scholen nu al aanspraak maken op financiële ondersteuning als ze aan de slag gaan met het aanpakken van de werkdruk. Scholen mogen zelf bepalen, waar ze het bedrag voor willen inzetten. ‘Scholen weten zelf het beste wat ze nodig hebben om de werkdruk tegen te gaan’, stelt minister Arie Slob (Onderwijs). Een school kan bijvoorbeeld een begeleider inhuren die helpt om te ontdekken welke taken anders georganiseerd kunnen worden. Maar er kan ook worden gekozen voor het inkopen van software of voor het inplannen van een vergadertraining. Het project begint klein, om te zien welke initiatieven goed werken op scholen. Later wordt bekeken hoe andere scholen van deze kennis kunnen profiteren.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/MOCW - 2017)

drs. Arie Slob (ChristenUnie) minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media


Leraren betrekken. Voorwaarde voor de subsidie is dat de leraren van de school betrokken zijn bij de plannen. ‘Om werkdruk tegen te gaan, is het belangrijk om op school met elkaar te praten over wat er anders en minder kan. Het ministerie probeert dat zoveel mogelijk te ondersteunen’, zegt Slob. Eerder bracht het ministerie samen met de inspectie al een brochure uit over regeldruk. Daarin staat wat leraren wel en niet moeten doen aan administratie en verantwoording. Die brochure is inmiddels al meer dan 6.800 keer gedownload. Ook hebben alle basisscholen een papieren versie ontvangen.

Oorzaken. De regeling volgt op Operatie Regels Ruimen, waarbij zes scholen door een team van experts werden geholpen bij de aanpak van werkdruk. Daaruit bleek eens te meer, dat werkdruk op elke school een andere oorzaak heeft. ‘We hebben dan ook niet dé oplossing tegen werkdruk, maar met een reeks maatregelen moeten we samen met de scholen een slag kunnen maken’, verwacht minister Slob. De subsidie kan vanaf 15 januari 2018 worden aangevraagd op https://www.dus-i.nl/subsidies/werkdrukvermindering-po . Daar staan ook voorbeeldaanvragen en antwoorden op de meest gestelde vragen. Kijk voor meer informatie over de brochure op www.leraar.nl/werkdruk . Meer informatie over de resultaten van Operatie Regels Ruimen: www.leraar.nl/operatieregelsruimenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.