Bijgewerkt: 26 september 2022

FNV presenteert een sociaal alternatief voor Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: FNV
17-10-2018

Multinationals en aandeelhouders maken steeds meer winst, maar betalen steeds minder belasting. Terwijl de lasten van werkend Nederland de afgelopen jaren alleen maar zijn gestegen. Daarom presenteerde de FNV op woensdag 17 oktober 2018 een sociaal alternatief voor Nederland. Een alternatief, waarin we ons keren tegen de steeds oneerlijkere verdeling van de welvaart. De FNV pleit dan ook voor lastenverzwaring voor multinationals. Daarbij eisen ze: 5% meer loon en 1 miljoen extra vaste banen, een hogere sociale standaard, met voor iedereen een leefbaar loon, een goed pensioen voor iedereen.

Deze eisen moeten oplossingen bieden voor een aantal problemen die door het hele land op de werkvloer spelen. Denk aan oplopende werkdruk door aanbestedingsbeleid. Of aan onzekere banen, doordat flex veel goedkoper is dan vast. Maar ook aan langer moeten doorwerken en collega’s die met elkaar concurreren, doordat zij verschillend beloond worden voor hetzelfde werk. Door middel van persoonlijke verhalen van onze leden laten we zien wat er niet goed gaat in ons land en hoe we dingen kunnen veranderen door gezamenlijk in verzet te komen. De verhalen van deze helden van sociaal Nederland hebben we gebundeld in een prachtig magazine, dat je hier kunt lezen (pdf 19 pagina’s)

Foto Amstelveen
(Bron FNV - 2018)

Het aantal laagbetaalde banen is relatief gezien een stuk harder gegroeid dan het totale aantal banen: Van 10,3% in 2006 naar 12,5% banen met een loon van maximaal 110% van het Wettelijk Minimum Loon (WML) in 2017. Ook het aantal werkende armen is gegroeid. In de periode 2007-2014 groeide hun aantal van 256 duizend naar 336 duizend. In absolute aantallen zijn werknemers in loondienst de grootste groep werkende armen. Ook veel zzp'ers leven onder de armoedegrens


Zakaria Boufangacha, lid van het dagelijks FNV-bestuur: ‘We zien dat steeds meer mensen uit verschillende sectoren opstaan, in beweging komen en bouwen aan een sterke FNV, door actie te voeren. Die acties staan niet los van elkaar. De jarenlange trend om alles goedkoper te maken door te bezuinigen op arbeid moet worden gekeerd. Zolang flexibele contracten goedkoper zijn dan vaste contracten, zal het aantal flexcontracten alleen maar stijgen. Zolang dit kabinet liever cadeautjes aan multinationals uitdeelt is er te weinig geld voor investeringen in onderwijs, zorg en politie. Wij roepen de regering op om de oorzaken van de problemen aan te pakken. Wij zetten het echte kapitaal van Nederland weer centraal; de werkenden. Door de persoonlijke verhalen van de helden van sociaal Nederland te vertellen laten wij zien wat er echt speelt op de werkvloer.’

Samen voor een sociaal Nederland. Welk Nederland geven we door? Als het aan de FNV ligt, een sterk en solidair Nederland. Een land, waar werknemers zekerheid hebben over hun inkomen en daar goed van kunnen leven. Een land waar mensen de tijd krijgen om hun vak goed uit te oefenen, maar waar ook tijd is voor het gezin en voor vrienden. Waar zelfstandigen eerlijke tarieven betaald krijgen. En waar, als het even tegenzit, een sociaal vangnet is voor mensen die hun baan verliezen, ziek worden of met pensioen gaan. Dit alles zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet. De werkdruk stijgt, het aantal onzekere contracten neemt toe en het sociale vangnet wordt uitgekleed.

#NaarDeDam. Dat kan anders. En daarvoor moeten we ons niet tegen elkaar laten uitspelen, maar samen opkomen voor een sociaal Nederland. Dat doen we op zaterdag 10 november 2018, op de Dam in Amsterdam. Ben jij erbij? Kom #NaarDeDamAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.