Bijgewerkt: 14 juli 2024

Europees Parlement wil de emissiereductiedoelstelling verhogen tot 60%

Nieuws -> Informatief

Bron: Europees Parlement
08-10-2020

De leden van het Europees Parlement willen de emissiereductiedoelstelling voor 2030 verhogen tot 60%. Alle lidstaten moeten tegen 2050 klimaatneutraal zijn, zegt het Parlement in een stemming over de EU-klimaatwet, waarbij het oproept tot ambitieuze doelstellingen voor 2030 en 2040 om de uitstoot te verminderen.

Woensdag 7 oktober 2020 heeft het EU Parlement zijn onderhandelingsmandaat over de EU-klimaatwet aangenomen met 392 stemmen voor, 161 tegen en 142 onthoudingen. De nieuwe wet heeft tot doel de politieke beloften dat de EU tegen 2050 klimaatneutraal zal zijn, om te zetten in een bindende verplichting en de Europese burgers en bedrijven de rechtszekerheid en voorspelbaarheid te geven die zij nodig hebben om de transformatie te plannen.De leden van het Europees Parlement staan erop dat zowel de EU als alle lidstaten afzonderlijk tegen 2050 klimaatneutraal moeten worden en dat de EU daarna 'negatieve emissies' zal bereiken. Ze vragen ook om voldoende financiering om dit te bereiken. De Commissie moet tegen 31 mei 2023, via de gewone besluitvormingsprocedure, een traject op EU-niveau voorstellen over hoe de CO2-neutraliteit tegen 2050 kan worden bereikt, zeggen de EP-leden. Zij moet rekening houden met de totale resterende uitstoot van broeikasgassen (BKG) in de EU tot 2050 om de stijging van de temperatuur te beperken in overeenstemming met het Akkoord van Parijs. Het traject wordt na elke inventarisatie op mondiaal niveau herzien.

De EP-leden willen ook een EU-klimaatveranderingsraad (EU Climate Change Council = ECCC) oprichten als onafhankelijk wetenschappelijk orgaan om te beoordelen of het beleid consistent is en om de voortgang te bewaken. De huidige emissiereductiedoelstelling van de EU voor 2030 is 40% ten opzichte van 1990. De Commissie heeft onlangs in het gewijzigde voorstel voor een EU-klimaatwet voorgesteld deze doelstelling te verhogen tot 'ten minste 55%'. De leden van het Europees Parlement hebben vandaag de lat nog hoger gelegd door op te roepen tot een reductie van 60% in 2030 en daaraan toe te voegen dat de nationale doelstellingen op een kostenefficiënte en eerlijke manier moeten worden verhoogd.

Zij willen ook dat de Commissie na een effectbeoordeling een tussentijdse doelstelling voor 2040 voorstelt om ervoor te zorgen dat de EU op koers ligt om haar doelstelling voor 2050 te halen. Ten slotte moeten de EU en de lidstaten ook alle directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen uiterlijk op 31 december 2025 afschaffen, aldus de leden van het Europees Parlement, terwijl zij de noodzaak onderstrepen om de inspanningen ter bestrijding van energiearmoede voort te zetten.Na de stemming zei de rapporteur van het Parlement, Jytte Guteland (S&D, Zweden): 'De goedkeuring van het verslag is een duidelijke boodschap aan de Commissie en de Raad, in het licht van de komende onderhandelingen. We verwachten dat alle lidstaten uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit zullen bereiken en we hebben sterke tussentijdse doelstellingen in 2030 en 2040 nodig om dit voor de EU te bereiken. Ik ben ook tevreden met de opname van een broeikasgasbegroting, waarin de totale resterende hoeveelheid emissies die tot 2050 kunnen worden uitgestoten, wordt vastgesteld, zonder de verbintenissen van de EU in het kader van het Akkoord van Parijs in gevaar te brengen.'

Volgende stappen. Het Parlement is nu klaar om de onderhandelingen met de lidstaten te beginnen zodra de Raad overeenstemming heeft bereikt over een gemeenschappelijk standpunt. Naar aanleiding van het besluit van de Europese Raad (2019) om de doelstelling van 2050 inzake klimaatneutraliteit te bekrachtigen, heeft de Commissie in maart 2020 de EU-klimaatwet voorgesteld die de EU wettelijk verplicht om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Het Parlement heeft een belangrijke rol gespeeld bij het streven naar een ambitieuzere EU-klimaatwetgeving en heeft op 28 november 2019 een klimaatnoodtoestand afgekondigd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.