Bijgewerkt: 7 oktober 2022

Europees Parlement roept klimaat- en milieunoodtoestand uit

Nieuws -> Informatief

Bron: Europees Parlement
10-12-2019

In de aanloop naar de COP25 (Climate Change Conference) de VN-Klimaatconferentie in Madrid van 2-13 december 2019 heeft het Europees Parlement op donderdag 28 november 2019 een resolutie goedgekeurd, waarin een klimaat- en milieunoodtoestand in Europa en wereldwijd wordt uitgeroepen. De EP-leden willen ook dat de Commissie ervoor zorgt dat alle relevante wetgevings- en begrotingsvoorstellen volledig in overeenstemming zijn met de doelstelling de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 °C te beperken.

In een afzonderlijke resolutie dringt het Parlement er bij de EU op aan om de EU-strategie gericht op het bereiken, uiterlijk in 2050, van klimaatneutraliteit voor te leggen aan het VN-Verdrag inzake klimaatverandering. De EP-leden verwachten verder van de nieuw verkozen Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat in het kader van de Europese Green Deal een omvattende en ambitieuze strategie wordt vastgesteld om uiterlijk in 2050 een klimaatneutraal Europa te realiseren, inclusief een vermindering van CO2 uitstoot, uiterlijk in 2030, met 55 %.Uitstoot luchtvaart en maritieme sector sneller terugdringen. De Europarlementariërs benadrukken dat de huidige luchtvaart- en scheepvaartambities op het gebied van emissiereducties niet voldoende zijn om de langetermijn doelstelling van klimaatneutraliteit te halen. Alle landen zouden de uitstoot van de internationale scheepvaart en luchtvaart moeten opnemen in hun nationale bijdrageplannen (NDC's), aldus de EP-leden. Ze vragen tevens aan de Commissie een voorstel te doen om de maritieme sector op te nemen in de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS).

Meer financiële steun voor het bestrijden van klimaatverandering. Het Parlement vindt dat EU-landen hun bijdragen aan het internationale Groene Klimaatfonds minstens moeten verdubbelen. De EU-lidstaten zijn de grootste publieke klimaatfinancieringsbronnen en de begroting van de EU moet volledig in lijn zijn met haar internationale verplichtingen. De EP-leden wijzen er ook op dat de toezeggingen van de ontwikkelde landen niet volstaan om de collectieve doelstelling van 100 miljard USD per jaar vanaf 2020 te behalen. Tot slot dringen ze er bij alle EU-landen op aan om alle directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen uiterlijk in 2020 af te schaffen.

De EP-leden debatteren woensdag 11 december 2019 vanaf 14.00 uur tijdens een buitengewone plenaire vergadering over de "Europese Green Deal" die van de EU het eerste klimaatneutrale continent moet maken. Naar verwachting presenteert de Europese Commissie de 'Europese Green Deal' op woensdag 11 december, waarna het Europees Parlement hierover in debat gaat met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en uitvoerend vicevoorzitter verantwoordelijk voor de Europese Green Deal, Frans Timmermans.

De Europese Green Deal zal zich concentreren op de strijd tegen klimaatverandering en andere milieudoelstellingen op het gebied van vervoer, energie, luchtverontreiniging, landbouw, circulaire economie en biodiversiteit. Het Commissievoorstel zal zeer waarschijnlijk tevens een tijdspad aangeven voor de toekomstige plannen. Het Parlement eist dat de CO2 uitstoot in de EU al in 2030 met 55% verminderd moet zijn dat de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal is. Voor het realiseren van deze doelstellingen is een ambitieuze EU-langetermijnbegroting voor 2021-2027 dringend noodzakelijk. Bekijk het live debat via EP Live en EbS+. Lees ook: Frans Timmermans wil 2 miljard bomen planten en 1 miljoen laadpalen plaatsenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.