Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Europees Jeugd Evenement 2021

Nieuws -> Informatief

Bron: Europees Parlement
12-10-2021

Recycling, meertaligheid, de rechtsstaat en een pleidooi voor een federaal Europa behoorden tot de belangrijkste ideeën van de 10.000 jonge deelnemers. Het Europees Jongerenevenement (European Youth Event =EYE2021) vond plaats op 8 en 9 oktober 2021, met 5.000 jongeren in het Europees Parlement in Straatsburg en nog eens 5.000 online, om te discussiëren over meer dan 2.000 ideeën om de toekomst van Europa vorm te geven. Meer feiten en cijfers over EYE2021 vindt u hier (pdf 2 pagina’s)

EYE2021, dat in samenwerking met jongerenorganisaties en -groepen tot stand is gekomen, telde ongeveer 160 programma-activiteiten in totaal: 85 georganiseerd door het EP, zijn partners en andere instellingen, 55 activiteiten zijn geprogrammeerd door jongerenorganisaties en jongeren die aan het evenement deelnemen en werden geselecteerd via een open oproep. 1 activiteit is mede gecreëerd door de Eenheid Jongerenbereik en een jongerenorganisatie.

Van de 85 activiteiten werden 17 sessies georganiseerd door de Eenheid Jongeren Eenheid Jongeren; 23 sessies door DGCOMM-eenheden; 7 door de Europese Commissie; 3 door de Raad; 1 door de Europese Centrale Bank; 1 door het Europees Economisch en Sociaal Comité; 1 door de Europese Ombudsman. De overige 32 activiteiten zijn geprogrammeerd door gesubsidieerde en meer gespecialiseerde agentschappen.

Foto Amstelveen
(Foto © EP - 2021)

10.000 jongeren hebben zowel fysiek als online deelgenomen aan EYE2021 in Straatsburg


Het evenement omvatte ook liveconcerten georganiseerd door Europavox en de Emerging Bands-concerten in het EJK-dorp dat werd aangedreven door Jeunesse Musicale International. Entr.net was de mediapartner van EYE en nam deel aan een parallel media-evenement European Generation Media Lab met 42 jonge journalisten. EYE2021 presenteerde voor het eerst een brede waaier van sportactiviteiten, georganiseerd door het Frans Olympisch Comité.

Ideeën van de Europese jeugd als input voor de Conferentie over de toekomst van de EU. Het jongerenoverleg voor de Conferentie over de toekomst van Europa ging in mei 2021 van start, in samenwerking met pan-Europese jongerenorganisaties, en verzamelde meer dan 2.000 ideeën over de toekomst van Europa via het onlineplatform youthideas.eu.

Van de voorstellen die tijdens EYE2021 naar voren werden gebracht, brachten de deelnemers concrete ideeën naar voren om recycling in de hele EU gemakkelijker te maken, om de zogenaamde "artikel 7"-procedure, die de EU-waarden beschermt, doeltreffender te maken, en om het leren van talen op scholen te hervormen om meertaligheid te bevorderen. Omdat de jongerenvertegenwoordigers klimaatverandering, COVID-19 en internationale veiligheid als belangrijke uitdagingen voor de EU beschouwden, kwamen zij met voorstellen voor een meer federaal Europa en met ideeën om bedrijven meer verantwoordelijk te stellen voor hun bijdrage aan de klimaatverandering.
De 20 populairste ideeën van EYE2021 zullen door twee jonge deelnemers worden gepresenteerd tijdens de volgende plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa, die op 22-23 oktober 2021 in Straatsburg zal plaatsvinden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.