Bijgewerkt: 26 september 2023

Eneco over de stand van zaken privatisering

Nieuws -> Informatief

Bron: Eneco
05-01-2018

Naar aanleiding van de publicatie van een inventarisatierapport over het consultatieproces van de Aandeelhouderscommissie (AHC) over de privatisering van Eneco, gaf de onderneming hierbij een korte reactie op 5 januari 2018:

'Ongeveer 75% van de aandeelhouders heeft in de consultatie aangegeven haar belang in Eneco in principe te willen afbouwen, een aantal heeft aanvullende voorwaarden gesteld. En ongeveer 25% wil haar belang in principe behouden. Eneco aanvaardt deze uitslag zonder meer.De Aandeelhouderscommissie heeft een inventarisatierapport rondgestuurd, waarbij Eneco slechts beperkt gelegenheid heeft gekregen om op te reageren. Eneco is op dit moment in overleg met de AHC om te onderzoeken hoe een verkoopproces, dat recht doet aan de uitslag van de consultatie kan worden vormgegeven. Eneco heeft hierbij aandacht voor zowel de belangen van alle aandeelhouders als die van de onderneming en haar duurzame strategie.

De Eneco Groep is een groep van bedrijven die actief is in de energiesector. Met elkaar en samen met klanten en partners werken ze aan de missie: Duurzame energie van iedereen, zodat mensen zelf de regie nemen over energie. Met onze consistente koers zijn ze koploper op gebied van duurzaamheid en innovatie. Nationaal en internationaal biedt Eneco toegevoegde waarde aan consumenten en bedrijven met slimme producten en diensten. En we leveren een maatschappelijke bijdrage door het opwekken en leveren van groene energie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


53 Nederlandse gemeenten zijn aandeelhouders van Eneco Groep. Als gevolg van de splitsing van Eneco Holding N.V. in enerzijds netbeheerder Stedin Holding N.V. en anderzijds Eneco Groep N.V. per februari van 2017, is bij een aantal aandeelhouders de vraag gerezen, of er nog langer een publiek belang bestaat voor de continuering van het gemeentelijke aandeelhouderschap in Eneco Groep.

De gemeente Amstelveen organiseert een symposium over behoud, of verkoop van aandelen Eneco. Het doel van het symposium is om een dialoog te organiseren tussen de diverse stakeholders over voor- en nadelen van (gedeeltelijke) verkoop, of behoud van aandelen in publieke handen. Wethouder Herbert Raat (VVD) kondigde de organisatie van het symposium eerder aan tijdens de aandeelhoudersvergadering van Eneco. Het symposium gaat in februari 2018 plaatsvinden in Rotterdam. De gemeenteraad van Amstelveen is unaniem tegen de verkoop van Eneco-aandelen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.