Bijgewerkt: 25 juni 2024

Een droom voor Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
12-04-2013

Burgemeester Jan van Zanen van Amstelveen heeft een droom: 'Het gebruik van basisgegevens als dé bron binnen alle werkprocessen die daarom vragen. En als slagroom op de taart, het stroomlijnen van het terugmelden op basisregistraties én op kernregistraties.' Lees meer in zijn gastblog voor de website van Operatie NUP en e-overheid.

'Afgelopen jaar leek voor Amstelveen een droom in vervulling te gaan: de Koningin zou in 2013 naar onze gemeente komen om daar Koninginnedag te vieren. Zoals iedereen waarschijnlijk weet, gaat dat niet door. Nu heeft Amstelveen de primeur van Koningsdag in 2014.

Het Nationaal Comité Inhuldiging heeft ter ere van de inhuldiging van koning Willem-Alexander een uitnodiging gedaan aan iedereen om zijn toekomstdroom voor Nederland te delen. Toegegeven, het gaat wat ver om wat volgt een droom voor Nederland te noemen. Maar een droom voor Amstelveen is het zéker. Het is wel een droom, die op termijn vervuld kan worden.

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen


Al sinds enige jaren zijn we bezig met het invoeren van het Stelsel van Basisregistraties. Inmiddels gebruikt vrijwel de gehele organisatie de GBA voor het verkrijgen van persoonsgegevens. Ook zijn BAG en GBA gekoppeld, en is op dit moment een koppeling tussen BAG en WOZ in de maak. We verkrijgen gegevens vanuit de Kamer van Koophandel en het Kadaster. En er is een team Basisregistraties in het leven geroepen om het stelsel binnengemeentelijk in goede banen te leiden. Zijn we er dan al? Het antwoord is helaas 'nee'.

Hoewel ICT en geautomatiseerde koppelingen een bijna onmisbare rol spelen in het geheel, gaat het toch ook in belangrijke mate om de gebruikers van die gegevens. Zij moeten zich bewust worden van de plicht om de authentieke gegevens te gebruiken, maar ook van de plicht om terug te melden bij gerede twijfel aan de juistheid daarvan.

Dit is soms een lastige kwestie. Want wat is nu precies 'gerede twijfel'? En die GBA-gegevens, als medewerker gebruik je ze wel, maar is het dan ook zijn of haar werk om ze bij te houden? En om bij twijfel van gegevens dat te melden?

Gelukkig wordt de organisatie, mede door de inspanningen van het team Basisregistraties en een centraal op intranet beschikbaar formulier om terug te melden, zich steeds bewuster van de consequenties van het gebruik van de basisregistraties. Dat merken we ook aan de steeds nauwere samenwerking tussen afdelingen die gebruikmaken van de basisregistraties.

Inmiddels hebben de afdelingen, die betrokken zijn bij het afhandelen van terugmeldingen op de basisregistraties, een LEAN-traject doorlopen. Bovendien is in beeld gebracht, wie op welk moment op de hoogte gebracht wil worden van een terugmelding, en van de uitkomst van het onderzoek, dat daaruit volgt. Dit zal worden opgenomen in een geautomatiseerd terugmeldproces, dat de verwerking van de terugmeldingen ondersteunt. Zodra dit geautomatiseerde proces in gebruik is genomen, zal onder de gebruikers van basisregistratiegegevens een nieuwe 'bewustwordingscampagne' gelanceerd worden.

Voor wat betreft het aansluiten op basisregistratiebouwstenen en -resultaatverplichtingen volgt Amstelveen de ontwikkelingen vanuit het NUP (Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening). De basisregistraties hebben geleid tot een omslag in het denken. We zijn veel meer op zoek naar wat we samen kunnen doen, in plaats van dat ieder voor zich bezig is met vergelijkbare zaken.

Zo delen we in Amstelveen ook informatie van woninggebonden fraude. Hierbij merken we wel, dat het altijd balanceren is tussen Verplicht samenwerken versus het delen van Verboden informatie. Daarbij houden we het uiteindelijke doel voor ogen: onze overheidstaken effectiever verrichten, tegen lagere kosten.

Dit schetst mijn droom voor Amstelveen: het gebruik van basisgegevens als dé bron binnen alle werkprocessen die daarom vragen. En als slagroom op de taart het stroomlijnen van het terugmelden op basisregistraties én op kernregistraties. Op die manier zijn we dienstverlenend aan onze burgers.

Zij hoeven hun gegevens maar één keer door te geven, en bij een onderzoek hoeven ze maar één keer een medewerker te woord te staan. De gehele organisatie is op de hoogte van rechten en plichten omtrent het gebruik van basisregistraties, en deelt relevante informatie over terugmeldingen met elkaar. Dát is mijn droom voor Amstelveen'.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.