Bijgewerkt: 22 september 2023

EU wil digitaal groen certificaat voor gevaccineerden invoeren

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Commissie
17-03-2021

Vandaag 17 maart 2021 stelde de Europese Commissie voor een digitaal groen certificaat in te voeren om veilig vrij verkeer binnen de EU tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken. Het digitale groene certificaat zal een bewijs zijn dat een persoon tegen COVID-19 is gevaccineerd, een negatief testresultaat heeft gekregen of van COVID-19 is hersteld.

Het certificaat (pdf 47 pagina’s English) zal gratis beschikbaar zijn, in digitaal of papieren formaat. Het zal een QR-code bevatten om de veiligheid en de authenticiteit van het certificaat te garanderen. De Commissie zal een gateway bouwen om ervoor te zorgen dat alle certificaten in de hele EU kunnen worden geverifieerd, en zal de lidstaten ondersteunen bij de technische uitvoering van de certificaten. De lidstaten blijven bevoegd om te beslissen van welke volksgezondheidsbeperkingen reizigers kunnen worden vrijgesteld, maar moeten die vrijstellingen op dezelfde manier toepassen op reizigers die in het bezit zijn van een digitaal groen certificaat.

Vicevoorzitter voor Waarden en transparantie, Věra Jourová, zei hierover het volgende: 'Het digitale groencertificaat biedt een oplossing voor de hele EU om ervoor te zorgen dat EU-burgers kunnen profiteren van een geharmoniseerd digitaal instrument ter ondersteuning van het vrije verkeer in de EU. Dit is een goede boodschap ter ondersteuning van het herstel. Onze belangrijkste doelstellingen zijn het aanbieden van een gebruiksvriendelijk, niet-discriminerend en veilig instrument dat de gegevensbescherming volledig respecteert. En we blijven werken aan internationale convergentie met andere partners.'

Foto Amstelveen
(Foto Claudio Centonze/© European Union - 2020)

Věra Jourová geeft leiding aan de werkzaamheden van de EU Commissie op het gebied van waarden en transparantie, met inachtneming van de rechtsstaat


Commissaris voor Justitie, Didier Reynders, zei: 'Met het digitale groene certificaat kiezen we voor een Europese aanpak om ervoor te zorgen dat EU-burgers en hun gezinsleden deze zomer veilig en met zo weinig mogelijk beperkingen kunnen reizen. Het digitale groencertificaat zal geen voorwaarde zijn voor vrij verkeer en het zal op geen enkele manier discriminerend zijn. Een gemeenschappelijke EU-aanpak zal ons niet alleen helpen om het vrije verkeer binnen de EU geleidelijk te herstellen en fragmentatie te voorkomen. Het is ook een kans om wereldwijde normen te beïnvloeden en het goede voorbeeld te geven op basis van onze Europese waarden zoals gegevensbescherming.'

Foto Amstelveen
(Foto © European Union - 2020)

Didier Reynders EU-commissaris voor Justitie en Consumentenzaken.


Belangrijkste elementen van de vandaag door de Commissie voorgestelde verordening

-Toegankelijke en veilige certificaten voor alle EU-burgers:

-Het digitale groene certificaat zal betrekking hebben op drie soorten certificaten - vaccinatiecertificaten, testcertificaten (NAAT/RT-PCR-test of een snelle antigeentest), en certificaten voor personen die hersteld zijn van COVID-19.

-De certificaten zullen in digitale vorm of op papier worden afgegeven. Beide hebben een QR-code met de nodige sleutelinformatie en een digitale handtekening om te garanderen dat het certificaat authentiek is.

-De Commissie zal een gateway bouwen en de lidstaten ondersteunen bij de ontwikkeling van software die de autoriteiten kunnen gebruiken om alle certificaathandtekeningen in de hele EU te verifiëren. Via de gateway worden geen persoonsgegevens van de certificaathouders doorgegeven of bewaard door de verifiërende lidstaat.

-De certificaten zullen gratis beschikbaar zijn en in de officiële taal of talen van de lidstaat van afgifte en in het Engels.

2. Geen-discriminatie: Alle personen - gevaccineerden en niet-gevaccineerden - moeten een digitaal groen certificaat kunnen krijgen wanneer zij in de EU reizen. Om discriminatie van niet-gevaccineerden te voorkomen, stelt de Commissie voor om niet alleen een interoperabel vaccinatiecertificaat in te voeren, maar ook COVID-19-testcertificaten en certificaten voor personen die van COVID-19 zijn hersteld.

Hetzelfde recht voor reizigers met het digitale groene certificaat - waar de lidstaten een bewijs van vaccinatie aanvaarden om af te zien van bepaalde beperkingen op het gebied van de volksgezondheid, zoals tests of quarantaine, zouden zij onder dezelfde voorwaarden vaccinatiecertificaten moeten aanvaarden die zijn afgegeven in het kader van het systeem van het digitale groene certificaat. Deze verplichting zou beperkt blijven tot vaccins waarvoor in de hele EU een vergunning voor het in de handel brengen is afgegeven, maar de lidstaten kunnen besluiten daarnaast ook andere vaccins te aanvaarden.

Kennisgeving van andere maatregelen - als een lidstaat houders van een digitaal groen certificaat blijft verplichten tot quarantaine of tests, moet hij de Commissie en alle andere lidstaten daarvan in kennis stellen en de redenen voor die maatregelen toelichten.

3. Alleen essentiële informatie en beveiligde persoonsgegevens:

De certificaten zullen een beperkte reeks gegevens bevatten, zoals naam, geboortedatum, datum van afgifte, relevante informatie over vaccin/test/herstel en een unieke identificatiecode van het certificaat. Deze gegevens kunnen alleen worden gecontroleerd om de echtheid en geldigheid van de certificaten te bevestigen en te verifiëren.

Het digitale groene certificaat zal geldig zijn in alle EU-lidstaten en openstaan voor IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Het digitale groencertificaat moet worden afgegeven aan EU-burgers en hun familieleden, ongeacht hun nationaliteit. Het moet ook worden afgegeven aan niet-EU-burgers die in de EU verblijven en aan bezoekers die het recht hebben om naar andere lidstaten te reizen. Het systeem van het digitale groene certificaat is een tijdelijke maatregel. Het zal worden opgeschort zodra de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het einde van de internationale gezondheidscrisis COVID-19 afkondigt.

Volgende stappen. Om voor de zomer van 2021 klaar te zijn, moet dit voorstel snel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Tegelijkertijd moeten de lidstaten het vertrouwenskader en de technische normen die in het e-gezondheidsnetwerk zijn overeengekomen, ten uitvoer leggen om te zorgen voor de tijdige invoering van het digitale groene certificaat, de interoperabiliteit daarvan en de volledige naleving van de bescherming van persoonsgegevens. Het is de bedoeling de technische werkzaamheden en het voorstel in de komende maanden af te ronden.

Achtergrond. Om te voldoen aan de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, is reizigers in de EU gevraagd verschillende documenten te verstrekken, zoals medische certificaten, testresultaten of verklaringen. Het ontbreken van gestandaardiseerde formaten heeft ertoe geleid dat reizigers problemen hebben ondervonden wanneer zij zich binnen de EU verplaatsten. Er zijn ook meldingen van frauduleuze of vervalste documenten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.