Bijgewerkt: 22 september 2023

EU maatregelen die het vrije verkeer door coronamaatregelen beperken

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Commissie
13-10-2020

Verklaring van de Europese Commissie over de coördinatie van maatregelen ter beperking van het vrije verkeer in de Europese Unie in verband met de coronaviruspandemie op 13 oktober 2020.

Na het voorstel van de Commissie van 4 september 2020 hebben de EU-ministers vandaag een akkoord bereikt dat meer duidelijkheid en voorspelbaarheid zal bieden over maatregelen die het vrije verkeer als gevolg van de coronaviruspandemie beperken. De Commissie is verheugd over de goedkeuring door de Raad en heeft de volgende verklaring afgelegd:

'Ons recht op vrij verkeer in de EU is door de pandemie ernstig aangetast. Bovendien werden de burgers geconfronteerd met zoveel verschillende regels en procedures, onduidelijke informatie over gebieden met een hoog en laag risico en een gebrek aan duidelijkheid over wat zij moeten doen wanneer zij reizen. Een maand geleden heeft de Commissie een voorstel gedaan om deze uitdagingen aan te pakken en de miljoenen EU-burgers die dagelijks in de EU reizen, te steunen. Vandaag hebben de lidstaten overeenstemming bereikt over de wijze waarop dit in de praktijk moet worden gebracht.Wij juichen dit akkoord toe om meer orde te scheppen in een momenteel verwarrende situatie. Het samenkomen van de lidstaten geeft een sterk signaal af aan de burgers en is een duidelijk voorbeeld van het optreden van de EU, waar het absoluut moet. We hebben onze lessen geleerd: we zullen de crisis niet overwinnen door eenzijdig de grenzen te sluiten, maar door samen te werken.

Een gemeenschappelijke kaart met gemeenschappelijke kleurcodes op basis van gemeenschappelijke criteria, opgesteld door het Europees Centrum voor ziektebestrijding, is het eerste belangrijke resultaat. We roepen de lidstaten nu op om ervoor te zorgen dat de nodige gegevens worden verstrekt, zodat de kaart wekelijks kan worden bijgewerkt met nauwkeurige informatie over de epidemiologische situatie in de EU en haar regio's.

Ten tweede, terwijl de lidstaten nog steeds kunnen beslissen welke beperkende maatregelen zij toepassen, zoals quarantaine of tests, roepen wij de lidstaten op ervoor te zorgen dat de burgers duidelijk en tijdig worden geïnformeerd over wat zij moeten doen en welke beperkingen van kracht zijn, zoals bepaald in de overeenkomst van vandaag. De lidstaten hebben ook overeenstemming bereikt over de wederzijdse erkenning van tests, en we zullen met hen blijven werken aan een betere coördinatie van de test- en quarantainevoorschriften.

Foto Amstelveen
(Bron EU reopen - 2020)

Toegang uit de EU landen is zonder beperkingen toegestaan, tenzij een land of regio wordt gedefinieerd als een gebied met een hoog risico. Het Robert Koch Instituut geeft een lijst van internationale risicogebieden, die regelmatig wordt bijgewerkt


Voor de miljoenen burgers die een essentiële reden hebben om te reizen, of het nu om belangrijke gezinsredenen is, om in hun levensonderhoud te voorzien of om ervoor te zorgen dat we de goederen krijgen die we nodig hebben, zal de overeenkomst van vandaag ook een welkome verbetering zijn in een op dit moment precaire situatie. In deze gevallen moeten er geen quarantainemaatregelen worden toegepast. Onze kracht als Unie is dat we als één geheel optreden, om onze gemeenschappelijke rechten en vrijheden en de gezondheid van onze burgers te beschermen. Het akkoord van vandaag is daar een goed voorbeeld van.'

Alle informatie over reizen in de EU zal beschikbaar zijn op het 'Re-open EU'-platform, waar de gemeenschappelijke kaart die regelmatig door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding wordt gepubliceerd, ook zal worden geraadpleegd. Met betrekking tot eventuele beperkingen van het vrije verkeer moeten de lidstaten zo vroeg mogelijk vóór de inwerkingtreding van nieuwe maatregelen duidelijke, volledige en tijdige informatie verstrekken, onder meer over eventuele begeleidende voorschriften (bijvoorbeeld negatieve tests voor COVID-19-besmetting of formulieren voor het lokaliseren van passagiers), alsmede over de maatregelen die worden toegepast op reizigers die uit gebieden met een hoger risico komen. In de regel moet deze informatie 24 uur vóór de inwerkingtreding van de maatregelen worden gepubliceerd, rekening houdend met het feit dat enige flexibiliteit vereist is voor epidemiologische noodsituaties. Deze informatie zal ook beschikbaar worden gesteld op het webplatform 'Re-open EU'. Kijk ook rond op de website: Europees Centrum voor ziektebestrijding (European Centre for Disease Control)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.