Bijgewerkt: 27 september 2022

EU geeft extra 122 miljoen euro voor coronavirus onderzoek

Nieuws -> Informatief

Bron: EU Commissie
24-05-2020

De EU Commissie heeft nog eens 122 miljoen euro uit haar onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 vrijgemaakt voor urgent onderzoek naar het coronavirus. De nieuwe oproep tot het indienen van blijken van belangstelling draagt bij aan de toezegging van de Commissie van 1,4 miljard EUR voor het initiatief 'wereldwijde coronarespons', dat voorzitter Ursula von der Leyen op 4 mei 2020 heeft opgestart.

Foto Amstelveen
(Foto Claudio Centonze © European Union 2020)

Ursula von der Leyen voorzitter van de Europese Commissie


De nieuwe oproep is de recentste van een reeks door de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatieacties ter bestrijding van het coronavirus en vormt een aanvulling op eerdere acties die gericht waren op de ontwikkeling van diagnosemiddelen, behandelingen en vaccins door de productiecapaciteit te verhogen en gemakkelijk beschikbare oplossingen uit te rollen, teneinde snel in de dringende behoeften te voorzien. De oproep zal ook een beter inzicht verschaffen in de gedrags- en sociaaleconomische gevolgen van de epidemie.

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: 'Wij stellen alles in het werk om deze pandemie te bestrijden door middel van tests, behandelingen en preventie. Om het coronavirus te verslaan, moeten wij echter ook begrijpen hoe het onze maatschappij beïnvloedt en hoe maatregelen op deze drie gebieden zo goed en zo snel mogelijk kunnen worden uitgerold. Wij moeten nadenken over technologische oplossingen om medische apparatuur en benodigdheden sneller te produceren, om de verspreiding van de ziekte te monitoren en te voorkomen, en om de zorg voor patiënten te verbeteren.'

Foto Amstelveen
(Foto © EU - 2019)

Mariya Ivanova Gabriel (1979) een Bulgaarse politica en lid van de populistische GERB-partij. Zij is de huidige Europese commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugdzaken


Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt: 'Wij ondersteunen de gezondheidsautoriteiten, gezondheidswerkers en het grote publiek in alle lidstaten bij de aanpak van de coronacrisis. Daartoe rollen wij innovatieve technologieën en instrumenten uit die snel kunnen worden ingezet voor preventie, optimale behandeling van patiënten, herstel van deze pandemie en voorbereiding op de nasleep ervan. Het gaat onder meer om digitale oplossingen en technologieën zoals telegeneeskunde, gegevens, KI, robotica en fotonica.'

De projecten die in het kader van deze oproep zullen worden gefinancierd, moeten gericht zijn op de verschuiving van de productie naar een snelle vervaardiging van essentiële medische benodigdheden en uitrusting die nodig zijn voor tests, behandelingen en preventie, en op het ontwikkelen van medische technologieën en digitale hulpmiddelen om opsporing, bewaking en patiëntenzorg te verbeteren. Nieuw onderzoek zal toegespitst worden op grote groepen patiënten (cohorten) in heel Europa, en een beter inzicht in de gedrags- en sociaaleconomische gevolgen van de coronavirusepidemie kan bijdragen tot betere behandeling- en preventiestrategieën.

Foto Amstelveen
(Foto Jennifer Jacquemart/© EU - 2019)

Thierry Breton (1955) is een Franse zakenman, voormalig hoogleraar en politicus. Sinds 1 december 2019 is hij Europees commissaris voor interne markt en diensten met een uitgebreide verantwoordelijkheid voor defensie en ruimtevaart in de Commissie von der Leyen


De uiterste datum voor indiening is 11 juni 2020 en er wordt verwacht dat de oproep snel tot resultaten zal leiden. Europa, maar ook de rest van de wereld, heeft dringend behoefte aan innovatieve oplossingen om de uitbraak in te perken en de gevolgen ervan te verzachten, en om de zorg voor patiënten, overlevenden, kwetsbare groepen, eerstelijnspersoneel in de gezondheidszorg en hun gemeenschappen te verbeteren. Daarom wil de Commissie dat onderzoekers zo snel mogelijk van start kunnen gaan en voorziet zij in kortere indienings- en evaluatietermijnen.

De nieuwe oplossingen moeten, in overeenstemming met de beginselen van de wereldwijde coronarespons, voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn. Daartoe zal de Commissie in de subsidieovereenkomsten die voortvloeien uit deze nieuwe oproep, clausules inzake snelle gegevensuitwisseling opnemen, zodat de bevindingen en resultaten onmiddellijk kunnen worden gebruikt.

Achtergrond. Deze nieuwe speciale oproep in het kader van Horizon 2020 vormt een aanvulling op eerdere acties ter ondersteuning van 18 projecten voor de ontwikkeling van diagnosemiddelen, behandelingen, vaccins en paraatheidsplannen voor epidemieën, waarvoor 48,2 miljoen EUR is vrijgemaakt, van 8 projecten betreffende diagnostiek en behandelingen via het initiatief innovatieve geneesmiddelen, waarin 117 miljoen EUR is geïnvesteerd, en van maatregelen ter ondersteuning van innovatieve ideeën via de Europese Innovatieraad. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan actie 3 van het EORvsCorona-actieplan, een werkdocument dat voortvloeit uit de dialogen tussen de diensten van de Commissie en de nationale instellingen. De nieuwe oproep zal betrekking hebben op vijf gebieden, waaraan de volgende indicatieve begrotingen zijn toegekend:

-Verschuiving van de productie naar essentiële medische benodigdheden en uitrusting (23 miljoen EUR)

-Medische technologieën, digitale instrumenten en analyses op basis van kunstmatige intelligentie voor een beter toezicht en betere zorg op een hoog niveau van technologische paraatheid (56 miljoen EUR)

-Gedrags-, sociale en economische gevolgen van de respons op de uitbraak (20 miljoen EUR)

Pan-Europese COVID-19-cohorten (20 miljoen EUR)

-Samenwerking tussen bestaande EU- en internationale cohorten die van belang zijn voor COVID-19 (3 miljoen EUR)

In cohortstudies wordt doorgaans de blootstelling van grote groepen individuen aan bepaalde risicofactoren geobserveerd om aanwijzingen te vinden over de mogelijke oorzaken van een ziekte. Er zijn prospectieve studies, waarbij in de loop van de studie gegevens worden verzameld, of retrospectieve cohortstudies, waarbij wordt gekeken naar reeds verzamelde gegevens.Horizon 2020 project? Horizon 2020 is het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU ooit, met bijna 80 miljard euro aan beschikbare middelen over een periode van 7 jaar (2014-2020) - naast de particuliere investeringen die dit geld zal aantrekken. Het belooft meer doorbraken, ontdekkingen en wereldprimeurs door grote ideeën van het lab naar de markt te brengen. Horizon 2020 is het financiële instrument voor de tenuitvoerlegging van de Innovatie-Unie, een Europa 2020-vlaggenschipinitiatief dat het mondiale concurrentievermogen van Europa veilig moet stellen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.