Bijgewerkt: 19 april 2024

EU commissie voert overleg over vaccin tegen het coronavirus

Nieuws -> Informatief

Bron: Europese Commissie/Sanofi/GSK
05-08-2020

De Europese Commissie heeft verkennende gesprekken met een farmaceutisch bedrijf afgerond betreffende het aankopen van een potentieel vaccin tegen COVID-19. Het voorgenomen contract met Sanofi-GSK zou alle EU-lidstaten de mogelijkheid bieden het vaccin aan te kopen. Het is de bedoeling dat, zodra is gebleken dat een vaccin veilig en doeltreffend tegen COVID-19 is, de Commissie zou beschikken over een contractueel kader voor de aankoop van 300 miljoen doses namens alle EU-lidstaten. De Commissie blijft intensief overleg voeren met andere vaccinproducenten.

Foto Amstelveen
(Foto Claudio Centonze © European Union 2020)

Ursula von der Leyen voorzitter van de Europese Commissie


Voorzitter Ursula von der Leyen: 'De Europese Commissie stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Europeanen snel toegang hebben tot een veilig vaccin dat ze tegen het coronavirus beschermt. De stap die vandaag met Sanofi-GSK is gezet is een eerste belangrijke hoeksteen van een veel bredere Europese vaccinstrategie. En daar blijft het niet bij. De besprekingen met verschillende andere bedrijven zijn vergevorderd. Aangezien we vandaag niet weten welk vaccin uiteindelijk het beste zal werken, investeert Europa in een gediversifieerde portefeuille van veelbelovende vaccins op basis van verschillende soorten technologieën. Dit vergroot onze kansen om snel een doeltreffende oplossing voor het virus te vinden. Een vaccin zou voor de hele wereld goed nieuws zijn. Wij zijn toegewijd om ook voor de meer kwetsbare landen toegang tot een vaccin veilig te stellen en ze zo te helpen hun weg uit deze crisis te vinden.'

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: 'Een veilig en effectief COVID-19-vaccin is de beste exitstrategie uit de crisis. Daarom hebben de afgelopen weken onderhandeld we over een eensgezinde aanpak van de EU om doses van veelbelovende kandidaat-vaccins veilig te stellen. De aankondiging van vandaag dat we de verkennende gesprekken met Sanofi-GSK hebben afgerond, is de eerste belangrijke stap in deze richting, om onze burgers gelijke toegang tot het vaccin te verschaffen.'

Foto Amstelveen
(Foto Iakovos Hatzistavrou/© EU - 2019)

Stella Kyriakides EU Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid


De op 31 juli 2020 afgesloten verkennende gesprekken moeten leiden tot een aankoopovereenkomst, die moet worden gefinancierd met het instrument voor noodhulp, dat de middelen biedt voor het creëren van een portefeuille van potentiële vaccins van verschillende producenten en met verschillende profielen. De Europese Commissie wil er ook voor zorgen dat iedereen die een vaccin nodig heeft, dat krijgt, overal ter wereld en niet alleen in de EU. Niemand is veilig zolang niet iedereen veilig is. Daarom heeft de Commissie sinds 4 mei 2020 bijna 16 miljard euro verzameld in het kader van de wereldwijde coronarespons, de wereldwijde actie voor universele toegang tot tests, behandelingen en vaccins tegen het coronavirus en voor het wereldwijde herstel. 

Ook staat de Commissie klaar om met internationale partners na te gaan of een invloedrijk aantal landen ermee zou instemmen om middelen te bundelen voor de gezamenlijke reservering van toekomstige vaccins voor zichzelf en voor landen met lage en gemiddelde inkomens. De landen met een hoog inkomen kunnen fungeren als een inclusieve internationale kopersgroep, zodat de ontwikkeling van veilige en doeltreffende vaccins wordt versneld en de toegang tot deze vaccins wordt gemaximaliseerd voor iedereen over de hele wereld die er nood aan heeft.

Achtergrond. De Europese Commissie heeft op 17 juni 2020 een Europese strategie gepresenteerd om de ontwikkeling, productie en uitrol van doeltreffende en veilige vaccins tegen COVID-19 te versnellen. Als tegenprestatie voor het recht om binnen een bepaalde termijn een bepaald aantal vaccindoses aan te kopen, zou de Commissie door middel van aankoopovereenkomsten een deel van de aanloopkosten van vaccinproducenten financieren. De verstrekte financiering wordt dan beschouwd als een aanbetaling op de vaccins die daadwerkelijk door de lidstaten zullen worden aangekocht.

Gezien de hoge kosten en het hoge uitvalpercentage brengt het investeren in een COVID-19-vaccin voor de ontwikkelaars van vaccins een groot risico met zich mee. Door deze overeenkomsten worden daarom investeringen mogelijk gemaakt die anders waarschijnlijk niet zouden worden gedaan. Sanofi-GSK is voornemens om bij het European Medicines Agency (EMA) een vergunning aan te vragen voor het in de handel brengen van het kandidaat-vaccin vanaf juni 2021, als de klinische proeven van fase III de inductie van een veelbelovende immuunrespons hebben opgeleverd. Meer informatie: EU-vaccinstrategie EU-respons op het Coronavirus


Emma Walmsley, CEO van GlaxoSmithKline, bespreekt de reactie van GSK op COVID-19, inclusief de samenwerking met Sanofi voor de ontwikkeling van een aangepast COVID-19-vaccin

Sanofi leidt de klinische ontwikkeling en registratie van het COVID-19 vaccin en verwacht dat een Fase 1-2 studie zal starten in september, gevolgd door een Fase 3 studie tegen het einde van 2020. Als de gegevens positief zijn, zou de goedkeuring door de regelgevende instanties tegen de eerste helft van 2021 kunnen worden bereikt. Tegelijkertijd zijn Sanofi en GSK (GlaxoSmithKline) bezig met het opschalen van de productie van het antigeen en de hulpstof om in totaal tot een miljard doses per jaar te produceren.

Sanofi en GSK hebben onlangs overeenkomsten ondertekend met de Verenigde Staten, waar zij al lange tijd samenwerken met de Biomedical Advanced Research and Development Authority, en ook met de Britse regering. De partners zijn van plan om in 2021-22 een aanzienlijk deel van de totale wereldwijd beschikbare leveringscapaciteit te leveren aan het wereldwijde initiatief 'Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator', een wereldwijde samenwerking van leiders van regeringen, wereldwijde gezondheidsorganisaties, bedrijven en filantropieën om de ontwikkeling, productie en billijke toegang tot COVID-19 tests, behandelingen en vaccins te versnellen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.