Bijgewerkt: 30 november 2021

ECDC wil voor alle volwassenen boosterdoses aanbieden

Nieuws -> Informatief

Bron: ECDC
24-11-2021

Uit recente door het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control= Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding) uitgevoerde modelscenario's blijkt dat de potentiële ziektelast in de EU/EER als gevolg van de Delta-variant in december en januari 2022 zeer hoog zal zijn, tenzij nu volksgezondheidsmaatregelen worden genomen in combinatie met voortdurende inspanningen om de vaccinatiegraad onder de totale bevolking te verhogen.

Sinds het begin van het jaar zijn de vaccinatieprogramma's in de EU/EER snel van start gegaan, waardoor sterfgevallen zijn voorkomen en het aantal ziekenhuisopnamen en het aantal ziektegevallen is afgenomen. Maar er zijn nog steeds subpopulaties en leeftijdsgroepen waar de vaccinatiegraad lager blijft dan gewenst, zelfs in landen die een goede algemene vaccinatiegraad hebben bereikt. Er zijn nog steeds te veel mensen die het risico lopen op ernstige COVID-19-infectie en die we zo snel mogelijk moeten beschermen. We moeten ons dringend concentreren op het dichten van deze immuniteitskloof, alle volwassenen boosterdoses aanbieden en niet-farmaceutische maatregelen herintroduceren.

Momenteel is minder dan 70 procent van de totale bevolking in de EU/EER (Europese Economische Ruimte) volledig gevaccineerd. Hierdoor blijft er een grote vaccinatiekloof bestaan die niet snel kan worden overbrugd en die het virus alle ruimte geeft om zich te verspreiden. Omdat vaccins een hoge mate van bescherming bieden tegen de ernstige gevolgen van COVID-19-infectie, blijkt uit de prognoses dat een groot aantal nieuwe COVID-19-ziekenhuisopnames zal bestaan uit niet-gevaccineerde personen, met name niet-gevaccineerde personen in risicogroepen. Het huidige algemene vaccinatieniveau in de EU/EER zal daarom onvoldoende zijn om de last van COVID-19-gevallen en -hospitalisaties tijdens de wintermaanden te beperken, en landen met lagere vaccinatieniveaus lopen een groter risico.Het verhogen van de COVID-19-vaccinatiegraad in alle in aanmerking komende leeftijdsgroepen, maar in het bijzonder ouderen, kwetsbare personen en gezondheidswerkers, moet de prioriteit blijven voor de volksgezondheidsautoriteiten. Europa moet de immuniteitskloven bij de volwassen bevolking dichten en zorgen voor een effectieve en billijke dekking in alle landen en regio's.

De landen moeten ook een boosterdosis overwegen voor alle volwassenen van 18 jaar en ouder, met een prioriteit voor mensen ouder dan 40 jaar. Dit is om de bescherming tegen infectie als gevolg van afnemende immuniteit te verhogen, wat mogelijk de overdracht in de bevolking kan verminderen en extra ziekenhuisopnames en sterfgevallen kan voorkomen. De boosterdosis wordt op zijn vroegst zes maanden na het voltooien van het primaire schema aanbevolen.

Het uitrollen van vaccinatieprogramma's vergt tijd en het volledige effect van vaccins komt pas twee weken na vaccinatie. Aangezien er aanwijzingen zijn dat vaccins na verloop van tijd minder doeltreffend zijn tegen infectie en overdracht, is het ook belangrijk om niet-farmaceutische interventies te handhaven of opnieuw in te voeren.

Mensen motiveren om deze maatregelen te nemen is nog belangrijker nu de winter en de feestdagen naderen, wanneer meer mensen zullen reizen en zich binnenshuis zullen verzamelen. Ik ben mij ervan bewust dat het een aanzienlijke inspanning vergt van de volksgezondheidsinstanties en de samenleving in haar geheel om dit doel te bereiken. Maar nu is het moment gekomen om een extra stap te zetten. Wij beschikken over veilige en doeltreffende vaccins en totdat een groter deel van de in aanmerking komende bevolking is ingeënt, moeten niet-farmaceutische ingrepen deel blijven uitmaken van onze dagelijkse routine.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS