Bijgewerkt: 19 april 2021

E-mail en sms worden door de Grondwet beschermd

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
11-07-2017

E-mail en andere vormen van telecommunicatie krijgen voortaan ook de grondwettelijke bescherming van vertrouwelijkheid. Vandaag heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het voorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) artikel 13 van de Grondwet zo aan te passen, dat ook voor deze vormen van communicatie het briefgeheim geldt.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2016)

Ronald Plasterk (PvdA) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


In het huidige artikel 13 van de Grondwet wordt nog gesproken van telefoon- en telegraaf geheim. Dat is niet meer van deze tijd. In het voorstel, dat op 11 juli 2017 is aangenomen door de Eerste Kamer staat nu: 'Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim.' Alleen na tussenkomst van een rechter, (of in het belang van de nationale veiligheid met toestemming van in de wet aangewezen personen) kan inbreuk op dit recht worden gemaakt. Dit geldt voortaan dus ook voor bijvoorbeeld sms, of e-mail.

Het voorstel kent een lange voorgeschiedenis. Nadat eerdere kabinetten tot tweemaal toe een poging tot het moderniseren van dit Grondwetsartikel in eerste lezing zagen mislukken (in 1997 en 2004), is in deze kabinetsperiode het onderwerp weer opgepakt. Het voorstel tot wijziging van de Grondwet is nu in eerste lezing aangenomen door beide Kamers van de Staten-Generaal. Een wijziging van de Grondwet gaat in twee ronden. Na verkiezingen wordt het voorstel in tweede lezing door de Tweede en Eerste Kamer behandeld. De Grondwetswijziging heeft dan de steun van een twee-derde meerderheid in beide Kamers nodig om aangenomen te worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.