Bijgewerkt: 3 maart 2024

Drijvende kelders in Ouderkerk aan de Amstel

Nieuws -> Ouderkerk

Bron: Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel
10-11-2012

Oproep

Met zijn allen naar de kelder ,of drijvende kelders in Ouder-Amstel

Ouderkerk - In het derde kwart van de vorige eeuw stond er een houten huis met een geheim aan de Koningin Wilhelminalaan in Ouderkerk aan de Amstel. Het huis bezat iets heel bijzonders. Het huis bezat namelijk een drijvende kelder. Het huis is al vóór 1986 gesloopt, dus is er van die kelder ook niets meer te zien.

Wat is nou een drijvende kelder?

Een vroegere bewoner van het huis vertelde lang geleden daarover in een oud nummer van Speuren & Ontdekken, het historisch nieuwsblad van Ouder-Amstel: 'De kelder - een stenen bak van zeg 2,5 x 3 m en wanden van zo’n 1,70 m hoog - dreef op het grondwater. Tussen de bovenkant van de wanden en de onderkant van de vloer van het huis bevond zich een ruimte van ± 10 cm.

Deze ruimte mocht beslist niet worden opgevuld, wilde je niet de kans lopen, dat de kelder door de vloer zou worden gedrukt. Mogelijk dat de constructie van een drijvende kelder werd toegepast bij houten huizen die niet waren onderheid…”.

Wilhelminalaan Amstelveen
(Bron Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel - 2012)

De foto van het huis aan de Koningin Wilhelminalaan in Ouderkerk aan de Amstel met een drijvende kelder. Het gebouw werd voor 1986 gesloopt


Uit eigen ervaring weet ik, dat in Amsterdam ook bij huizen die wel onderheid waren wel eens een drijvende kelder is toegepast. Waarom haal ik dit nu op?

Enige tijd geleden las ik een artikel over nog bestaande drijvende kelders in Dordrecht en Amsterdam. Er zijn in Amsterdam binnen de 17de-eeuwse omwalling 51 drijvende kelders bekend. Na de afsluiting van het IJ in 1871 verloren deze hun functie. De grondwaterstand kon vanaf toen beheerst worden. Slechts één exemplaar functioneert nog en dat ligt buiten de grachtengordel aan de Diemerzeedijk.

De drijvende kelders zijn dus zeldzaam geworden. Des te meer is het van belang, dat bewoners en eigenaars van huizen met een kelder deze gaan inspecteren om te zien, of we in Ouder-Amstel toch nog in het bezit zijn van zo iets zeldzaams.

De Historische Vereniging vraagt daarom aan alle lezers van deze oproep: neem een duik de trap af en kijk eens goed, of u in het bezit bent van een drijvende kelder. Heeft u zelf geen kelder, praat er dan met uw vrienden, familie en kennissen in Ouder-Amstel over. Zegt het voort. De Historische Vereniging wil graag op de hoogte gehouden worden.


Grotere kaart weergeven De Koningin Wilhelminalaan in 2008 (volgens Google Maps)

Reacties kunt u sturen aan de redactie Speuren & Ontdekken; e-mail rpsiekerman@hotmail.com of aan de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel: e-mail wolfaems@xs4all.nl

Ruud Siekerman

Literatuur: Frits Baarda, Drijvende kelders, Wetenschap NRC Handelsblad 31 december 2010-1 januari 2011.


Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de Algemene Vergadering op donderdag 22 november 2012 te Duivendrecht. Deze keer hebben we als locatie D'Oude School in Duivendrecht gekozen. We hebben namelijk ook veel leden in Duivendrecht en leden die er vroeger gewoond hebben. We nodigen u allemaal uit voor de bijeenkomst op donderdag 22 november 2012, Schoolpad 2-4 te Duivendrecht (achter De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129). Aanvang: 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur.

Het belangrijkste thema van de avond is:

“Het ontstaan van Duivendrecht en Amstelland: een Diemens perspectief”, een presentatie van de historicus Jaap Haag. Hij geeft zijn visie op de vroegste geschiedenis  van Amstelland, de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van Diemen en Duivendrecht.

Jaap Haag is bestuurslid van de Historische Kring Diemen en archivaris van het Waterlands Archief. Hij heeft veel publicaties op zijn naam over de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van de regio, in het bijzonder van Diemen, Waterland en Amstelland.

Het zakelijke deel van de bijeenkomst verluchtigen we met twee korte films. Beide films zullen van commentaar worden voorzien door Ans Quirijnen, voorzitter van de Stichting Oud-Duivendrecht.

Stadrand (1972, 9 min.). Het debuut van de bekende Nederlandse filmmaakster Digna Sinke (1949). Zij is in 1972 afgestudeerd aan de Filmacademie en was montageassistente bij de film Turks Fruit. Ze fietste 6 dagen per week naar de Cinetone Studio's aan de Duivendrechtse Kade, langs Maschmeijer Aromatics, de Blooker Cacaofabriek, de Atlas Drop Fabriek en de behangselfabriek van Rath & Doodeheefver.

Daarachter lagen nog weilanden met slootjes met een huisje erop, waar een oud echtpaar, met een hondje ‘Sjerrie’, een groentetuin had en ganzen hield. Van de film werd gedacht, dat hij bij een brand verloren was gegaan, maar hij dook in 2007 weer op.

Sloop of Hoop? (2001, 8 min.). Een film over rijksmonument Sophia-hoeve in Duivendrecht. De film laat de originele staat, waarin de hoeve (tegenwoordig Wintershoven geheten) verkeerde, vóór de verbouwing in 2004/2005.

Wilt u ons vóór donderdag 17 november 2012 laten weten, of wij op uw aanwezigheid mogen rekenen? Liefst per e-mail: wolfaems@xs4all.nl , telefonisch via 020 4964365 of schriftelijk p/a Historisch Museum, Kerkstraat 5-8, 1191 JB Ouderkerk aan de Amstel. De bij de agenda behorende stukken liggen vanaf donderdag 15 november ter inzage in het Historisch Museum. Wilt u de stukken ontvangen, dan sturen we ze u graag toe, bij voorkeur per e-mailwolfaems@xs4all.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.