Bijgewerkt: 30 september 2023

Door het Rijksbeleid gaan de OV prijzen met 12% omhoog in 2024

Nieuws -> Informatief

Bron: Vervoerregio Amsterdam
19-09-2023

Bij ongewijzigd Rijksbeleid gaan de prijzen in het stads- en streekvervoer in 2024 met 12% omhoog. Dit jaar stegen de prijzen al met een al ongekende 7%. De provincies en vervoerregio’s, die samen de regionale concessies verlenen, roepen de Tweede Kamer op om in te grijpen op Prinsjesdag – meldt Vervoerregio Amsterdam in een bericht.

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen (VVD) (Zuid-Holland) namens de decentrale overheden: “Na een eerdere btw-verhoging komt er nu in twee jaar tijd nog eens een 20% bij. Zo jaag je mensen het ov uit. Daarom roepen we de Kamer op via de Miljoenennota middelen vrij te maken om de prijsstijging te dempen.”

Terwijl de kranten vol staan over de ophef rond het terugdraaien van de accijnsverlaging, is het muisstil over de aanstaande, prijsverhoging in het regionale ov, stellen de decentrale overheden. De ov-bedrijven zijn genoodzaakt de prijzen te verhogen om de forse kostenstijgingen van afgelopen jaren te compenseren, onder andere voor energie en personeel. Daarnaast stijgen de reizigersaantallen weliswaar, maar liggen de cijfers nog niet op het niveau van pre-corona. De decentrale overheden hebben zelf geen middelen om de draconische stijging te verzachten omdat zij de afgelopen corona-jaren alle beschikbare middelen en extra middelen al hebben aangewend om de dienstverlening aan de reizigers op voldoende niveau te houden.Openbaar Vervoer is pijler onder maatschappelijke opgaven. Zowel decentrale overheden als stads- en streekvervoerders hebben steeds benadrukt dat OV geen doel op zich is. Het is een pijler onder verschillende andere maatschappelijke opgaven. Goed OV draagt bij aan participatie, armoedebestrijding en brede welvaart, want miljoenen mensen gaan er dagelijks mee naar werk, onderwijs, zorg, recreatie en weer naar huis. Ook draagt het bij aan verduurzaming, want het OV ligt ver voor op verduurzaming ten opzichte van het wagenpark. Het is bovendien een ruimte-efficiënt vervoermiddel in dichtbevolkte bieden en niet zelden de enige ‘lifeline’ met de buitenwereld voor mensen zonder alternatief.

De decentrale overheden roepen de Kamer met klem op om de prijsstijging te dempen en alsnog de portemonnee te trekken voor de eerder gemaakte set afspraken met vervoerders en decentrale overheden. Zo wordt op Prinsjesdag uitvoering gegeven aan de motie-Slootweg-Kuiken. Daarnaast roepen de decentrale overheden het volgende kabinet op om de decentrale financiering van het OV op orde te brengen in het volgende regeerakkoord.

De Vervoerregio Amsterdam is opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in de 14 gemeenten. Hiervoor verleent de Vervoerregio concessies aan vervoerbedrijven en verstrekt zij subsidie voor de exploitatie van het openbaar vervoer. Het gaat om openbaar vervoer per bus, tram en metro, de trein valt er niet onder. Naast het verlenen van concessies werkt de Vervoerregio, samen met wegbeheerders en vervoerders, aan het verbeteringen van het openbaar vervoer. Om de regio aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers, investeert de Vervoerregio in het optimaliseren van OV-infrastructuur. In de Investeringsagenda OV worden de investeringen weergegeven die nodig zijn om de kwaliteit en efficiëntie van het openbaar vervoer in Amsterdam en de regio, en daarmee dus de bereikbaarheid, te vergroten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.