Bijgewerkt: 30 september 2023

Doe mee aan De Nationale Pensioendialoog

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
29-08-2014

Nederlanders zijn verdeeld over de vraag, of het aanvullend pensioen in de toekomst moet veranderen. Daarnaast maakt een grote meerderheid zich toch wel zorgen over het huidige stelsel en over het eigen pensioen. Hoewel de pensioenkennis van mensen beperkt is, vindt men een dialoog zinvol. Dat blijkt uit een verkenning in het kader van De Nationale Pensioendialoog. Vandaag gaat de website www.denationalepensioendialoog.nl  online en daarmee geeft staatssecretaris Jetta Klijnsma het startschot voor discussiebijeenkomsten in het land.

Staatssecretaris Klijnsma: “Ik roep iedereen op om mee te doen aan De Nationale Pensioendialoog. Oud en jong. Ik snap best, dat het voor veel mensen ingewikkelde materie is, maar het gaat wel ergens over. Hoe zorgen we, dat we een goed pensioenstelsel houden in de toekomst, waar we op kunnen blijven vertrouwen? Iedereen krijgt de kans om mee te denken en mee te discussiëren. Ik zeg: Mensen, maak daar gebruik van. Deel je wensen en ideeën over je pensioen.”

De website ondersteunt de ‘live dialoog’ in het land door wensen, ideeën en zorgen die in de samenleving leven, digitaal bijeen te brengen. Daarnaast kunnen mensen zich via de site aanmelden voor een dialoogsessie. In de periode september tot en met december 2014 zijn er bijeenkomsten, waar geïnteresseerden, deskundigen en belangenbehartigers met elkaar in gesprek kunnen gaan. De bijeenkomsten vinden plaats in Amsterdam, Eindhoven, Maarssen en Zwolle. Uit de verkenning van de afgelopen maanden blijkt, dat keuzevrijheid, solidariteit, collectiviteit en verantwoordelijkheid belangrijke gespreksthema’s zijn.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2014)

Jetta Klijnsma, (PvdA) staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Staatssecretaris Klijnsma wil met deze pensioendialoog, samen met de sector en de samenleving onderzoeken, hoe het pensioenstelsel in de toekomst beter kan aansluiten op de wijze, waarop mensen werken en leven. De opbrengst van de pensioendialoog wordt verwerkt in een hoofdlijnennotitie die in het voorjaar van 2015 aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. De achtergrond van De Nationale Pensioendialoog is dat demografische, economische, arbeidsmarkt gerelateerde en sociaal-culturele ontwikkelingen leiden tot fundamentele vragen die de kern van het pensioenstelsel raken. Klijnsma: ‘’Het is van belang deze met iedereen, burger én professional, in de dialoog te bespreken.’’

De Nationale Pensioendialoog staat los van de aanpassingen in het pensioenstelsel op de korte termijn. Zo heeft het parlement al ingestemd met de wet versterking bestuur pensioenfondsen en de herziening van het fiscale kader. De wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK) en de wet pensioencommunicatie worden binnenkort in de Tweede Kamer behandeld. Vandaag stuurt staatssecretaris Klijnsma een brief (pdf) aan de Kamer met de resultaten van de oriëntatie en de opzet van de dialoog. Kijk ook op de website rond: www.denationalepensioendialoog.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.