Bijgewerkt: 27 november 2021

Doe-je-digiding!

Nieuws -> Informatief

Bron: Digitale Overheid
10-03-2019

Rond de 2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om te werken met digitale apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet. 1,2 miljoen Nederlanders hebben nog nooit internet gebruikt. Ook op het werk zorgt digitalisering vaak voor problemen. Soms zorgt het ervoor dat mensen hun werk niet goed kunnen doen. We communiceren in Nederland steeds meer digitaal. Dat heeft een grote invloed op het leven van iedereen. Technologie kan ons land klaarmaken voor de toekomst. Het biedt kansen. Maar voor veel mensen gaan de ontwikkelingen erg snel. Daar moeten we rekening mee houden. We gaan ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. Ook de mensen die extra hulp nodig hebben.

Het online lesprogramma 'Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid', moet voorkomen dat jongeren in de problemen komen doordat ze niet in staat zijn om overheidszaken digitaal te regelen. Het ontbreken van digitale vaardigheden kan een oorzaak zijn dat jongeren onvoldoende, of niet op de juiste manier, gebruik maken van overheidsregelingen. En dat kan leiden tot bijvoorbeeld schuldenproblematiek.Vergroten digitale zelfstandigheid. Stichting Digisterker ontwikkelde het programma speciaal voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar in het vmbo en mbo. Het online-programma vergroot de digitale zelfstandigheid van jongeren en bereid hen voor op de omgang met de digitale overheid. Alle jongeren komen vanaf hun 15de levensjaar in toenemende mate in aanraking met de digitale overheid. Bijvoorbeeld als ze een identiteitskaart willen aanvragen, inkomstenbelasting willen terugvragen, zorgtoeslag of studiefinanciering willen aanvragen. Veel jongeren zijn niet goed op de hoogte van de regelingen die voor hen beschikbaar zijn. Daarnaast hebben ze moeite om op een goede manier gebruik te maken de websites en apps van overheidsorganisaties waar deze regelingen te vinden zijn. Niet alle jongeren kunnen terugvallen op opvoeders die wel op de hoogte zijn van en gebruik kunnen maken van deze regelingen.

Het verbeteren van digitale inclusie* is een grote uitdaging. Het gaat tijd kosten en er moeten veel verschillende partijen gaan samenwerken. De verschillende plannen moeten elkaar versterken. Daarom hebben we vier hoofddoelen bepaald:

1.Digitale diensten voor iedereen makkelijker maken.
2.Mensen helpen om met digitalisering om te gaan.
3.Uitleggen wat de gevolgen van digitalisering zijn.
4.Samenwerken met bedrijven en andere organisaties

Stichting Digisterker wil bijdragen aan een Nederlandse samenleving waaraan iedereen volwaardig kan deelnemen. Kennis en begrip van de digitale informatiesamenleving én digitale competenties dragen er volgens Stichting Digisterker toe bij dat mensen mee kunnen doen, zélf en waar nodig met hulp van anderen. Daarvoor ontwikkelt Stichting Digisterker educatieve programma’s gericht op verschillende doelgroepen, zowel volwassenen als jongeren. Download Digitale inclusie: Iedereen moet kunnen meedoen (pdf 13 pagina’s).

*Inclusie?: Inclusie betekent de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie staat tegenover validisme een term gebruikt voor de discriminatie en marginalisatie van mensen met een functiebeperking op grond van hun lichamelijke en-of verstandelijke gesteldheid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS