Bijgewerkt: 27 november 2021

Diploma's uitgereikt aan Wajong kandidaten

Nieuws -> Informatief

Bron: RMDC
26-01-2011

Wederom hoog slagingspercentage Wajong studenten

Op dinsdag 25 januari ontvingen 16 deelnemers Wajongproject hun eerste diploma, Aka A1. Dit is een slagingspercentage van ruim 95%. Dit project is een onderdeel van het Leerwerkbedrijf van het Ronald McDonald Centre dat in samenwerking met het ROC van Amsterdam is ontwikkelt.

In dit traject krijgen jongeren met een Wajong uitkering de mogelijkheid om te anticiperen op de arbeidsmarkt door een uniek project van het Leerwerkbedrijf in Ronald McDonald Centre. In dit traject werken alle betrokken partijen uit onderwijs, werkbegeleiding en persoonlijke begeleiding zeer nauw samen en voor het grootste gedeelte vanuit een locatie.

wajong Amstelveen
(Foto RMDC - 2011)

Geslaagde Wajong studenten met hun diploma


Dit is uitzonderlijk in Nederland. Door de intensieve begeleiding op alle gebieden, wordt de uitval geminimaliseerd. In juli 2010 heeft de eerste groep deelnemers al hun Aka A1 diploma behaald. Zij zijn reeds doorgestroomd naar het tweede deel. Medio april 2011 zal wederom een nieuwe groep starten in dit leertraject.

Het Wajongproject is per individu een tweejarig traject. Na de eerste werkleerperiode van 6 maanden hebben de studenten hun MBO AKA 1 diploma behaald. Namens de directie van het Ronald McDonald Centre, ISS, de werkmeester en het ROC van Amsterdam zullen de diploma’s uitreiken.

Wet Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten)

Jonggehandicapten en studenten die op jonge leeftijd arbeidsongeschikt raken, krijgen via de Wet Wajong ondersteuning bij het vinden van werk bij een reguliere werkgever. Als ze door hun beperking niet genoeg geld kunnen verdienen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, krijgen zij een (aanvullende) uitkering.

In het regeerakkoord staat onder meer, dat het kabinet toe wil naar 1 regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, die de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wajong en Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) vervangt. Hierdoor kunnen gemeenten meer mensen laten participeren, budgetten gerichter inzetten en kosten besparen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS