Bijgewerkt: 23 mei 2024

Diploma uitreiking 2018 bij Opstapje in De Meent

Nieuws -> Informatief

Bron: Ons Tweede Thuis/Amstelveenweb
28-06-2018

Op woensdagmiddag 27 juni 2018 hebben 15 kinderen, veelal met buitenlandse achtergrond, nadat zij de taalcursus Opstap(je) succesvol hadden afgerond, hun diploma in ontvangst mogen nemen in ontmoetingscentrum De Meent in Middenhoven te Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Marije Doormaar begeleidster van Ons Tweede Thuis verwelkomt de aanwezigen in De Meent
en vertelt over de doelen van de cursus Opstapje


Frank Berkhout (D66) wethouder Jeugd en Onderwijs was ook aanwezig en overhandigde de kinderen een oorkonde en een klein cadeautje van de organisatie. Ons Tweede Thuis biedt in samenwerking met de gemeente, de VVE (Voorschoolse Vervroegde Educatie) en de scholen in de gemeente Amstelveen en Aalsmeer/Kudelstaart het taal-en ontwikkelingsprogramma Opstap(je). Met behulp van speelgoed, speciaal ontwikkelde werkbladen, prentenboeken en voorleesboeken deden zij spelenderwijs kennis en vaardigheden op. Dat geeft hen een goede start in groep 1, of groep 3 van de basisschool.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De spanning groeit bij de ouders en de kinderen in de zaal


Dit tweejarige programma is bedoeld voor kinderen tussen de 2 en 6 jaar met een ‘dreigende’ (taal-) achterstand. Ons Tweede Thuis bezoekt de gezinnen thuis elke twee weken en houdt themagerichte ouderbijeenkomsten die de interactie tussen ouder en kind moeten stimuleren, zodat kinderen beter zijn voorbereid op het kleuter- en basisonderwijs. Goed nieuws, Opstap(je) gaat ook de docenten van de scholen niet onopgemerkt voorbij aangezien zij ook merken dat er sprake is van vooruitgang wat betreft spraak sinds de kinderen deelnemen aan Opstap. De schoolarts, de GGD of het consultatiebureau geeft de indicaties door voor Opstapje en de Stichting Ons Tweede Thuis hoopt met de ontwikkeling van Opstapje bij te dragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Wethouder Berkhout overhandigt het cadeautje aan een jonge deelnemer van de cursus


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Wethouder Frank Berkhout met de 7 gediplomeerden en hun begeleiders. Niet alle 15 deelnemers van de cursus kwamen naar Middenhoven, maar de vreugde was er voor de cursisten niet minder om


Voorschoolse en vroegschoolse educatie is bedoeld om kinderen op een speelse manier hun taalachterstand te laten inhalen, voordat ze aan groep 3 beginnen. Meestal beoordeelt het consultatiebureau of het wenselijk is dat een kind gebruik gaat maken van VVE. Ook kinderen zonder taalachterstand kunnen naar de voorschool.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.