Bijgewerkt: 25 september 2023

Dienstplichtbrief voor 17-jarigen valt weer in de bus in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/Wikipedia
11-04-2023

Alle Nederlandse mannen en vrouwen die dit jaar 17 worden of dat net zijn, staan nu ingeschreven voor de militaire dienstplicht. Al die jongeren krijgen deze mededeling vandaag of morgen per brief. Deze jaarlijkse inschrijving moet volgens de wet en gebeurt namens de minister van Defensie.

Menigeen denkt dat de militaire dienstplicht niet meer bestaat, maar dat is wel het geval. Die geldt voor iedereen tussen de 17 en 35 jaar. Wel is sinds 1 mei 1997 de opkomstplicht opgeschort. Dat betekent dat dienstplichtigen sindsdien niet meer worden opgeroepen. In uitzonderlijke situaties, zoals een dreigende oorlog, kan de regering besluiten om de opkomstplicht weer van kracht te laten zijn. Dat is echter nu niet het geval.

Foto Amstelveen
(Foto ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman - 2022)

Kajsa Ollongren (D66) minister van Defensie

Dienjaar Defensie. Mensen (jong en ouder) die toch graag kennismaken met Defensie kunnen nu vrijwillig een jaar dienen, bijvoorbeeld na de middelbare school, na een vervolgopleiding of tijdens een sabbatical in de beroepscarrière. Als volwaardige collega’s krijgen ze de kans zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Zij dragen bij aan onze veiligheid en krijgen een passend salaris. Het zogenaamde Dienjaar Defensie start dit jaar in september voor het eerst.

De dienstplicht of militaire dienst is de verplichting tot het tijdelijk vervullen van werkzaamheden door (een deel van) de bevolking. Meestal wordt de term dienstplicht gebruikt voor de militaire dienstplicht, waarbij jonge mensen (in de meeste landen alleen mannen), vaak miliciens genoemd, een tijdlang verplicht deel uitmaken van de krijgsmacht. Beroepsmilitairen spreken over zichzelf als in dienst ofwel in militaire dienst. Strikt juridisch is de dienstplicht een belasting in natura.

Iedere man en vrouw in Nederland tussen de 17 en 45 jaar oud heeft te maken met de dienstplicht. Sinds 1 mei 1997 is echter de opkomstplicht opgeschort, wat betekent dat zolang de regering de opkomstplicht niet heractiveert dienstplichtigen zich niet hoeven te melden, en gewoon kunnen blijven leven in de burgermaatschappij. De dienstplicht is niet afgeschaft, en daarom worden dienstplichtigen nog ingeschreven. Als dit gebeurt ontvangt de dienstplichtige een dienstplichtbrief met daarin uitleg over de dienstplicht en de melding dat de dienstplichtige niet verplicht is tot opkomst. De dienstplicht wordt geregeld in artikel 98 van de grondwet en in de Kaderwet dienstplicht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.