Bijgewerkt: 25 juli 2024

De woningmarkt staat eindelijk hoog op de politieke agenda

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis
25-09-2019

Vereniging Eigen Huis is verheugd dat de woningmarkt eindelijk hoog op de politieke agenda staat. Het kabinet wil prioriteit geven aan woningbouw en starters op de woningmarkt. Wat dat oplevert zal echter pas blijken bij de uitwerking. Effectieve maatregelen zijn hard nodig, want intussen loopt het woningtekort net zo hard op als de huizenprijzen. 

Het kabinet wil de woningbouw aanjagen met een investeringsfonds van 2 miljard euro: 1 miljard gaat naar gemeenten en is bestemd voor de bouw van 65.000 extra woningen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen. Het geld wordt ook besteed aan benodigde infrastructuur, voor betere leefbaarheid en opvallend genoeg ook voor de stikstofaanpak. Het tweede miljard van het investeringsfonds is over een periode van 10 jaar bestemd voor de bouw van huurwoningen door corporaties.

Resultaatafspraken nieuwbouw. Vereniging Eigen Huis is van mening dat alleen een grote zak geld niet voldoende is om met kracht de woningmarktproblemen op te lossen. Daarvoor is tevens nodig dat minister Ollongren ook de bevoegdheid en het instrumentarium krijgt om nieuwbouw bij provincies en gemeenten af te dwingen. Op deze manier wordt zij beter aanspreekbaar op regievoering en resultaten zoals afgesproken in de Nationale woonagenda.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen/BZ - 2018)

drs. Kajsa Ollongren (D66) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Maatregelen voor starters. Het kabinet bekijkt de mogelijkheden om de positie van starters te versterken. Dat vindt Vereniging Eigen Huis hard nodig. Zo onderzoekt ze de mogelijkheid om starters vrij te stellen van overdrachtsbelasting en beleggers meer te laten betalen. Ook bekijkt het kabinet de juridische mogelijkheden van een zelfbewoningsplicht voor kopers bij bestaande bouw.

Energienota eenmalig omlaag. Het kabinet doet haar belofte gestand om een deel van de enorme belastingverhoging van dit jaar op energie terug te draaien. Gemiddeld voor alle huishoudens betekent dit volgend jaar een verlaging van 100 euro. Berekeningen van Vereniging Eigen Huis wijzen echter uit dat de belastingverlaging voor de gemiddelde huiseigenaar blijft steken op 70 euro. Voor velen voelt dit als een cadeautje waarvoor ze zelf hebben betaald omdat diezelfde belastingen dit jaar met 150 euro omhoog schoten. Consumenten kunnen zelf hun toekomstige energiebelasting berekenen. Na 2020 gaan de belastingen op energie weer stijgen. Daarom is het belangrijk dat het kabinet passende hulp biedt waarmee huiseigenaren hun energierekening omlaag kunnen brengen en hun huis kunnen verduurzamen. Meer informatie:  Deze financiële veranderingen raken jou als huiseigenaarAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.