Bijgewerkt: 27 september 2022

De woningbouw dempt de stijging van huizenprijzen

Nieuws -> Informatief

Bron: Centraal Planbureau
19-01-2021

In het kader van KIRE (Kennisunit Infrastructuur en Ruimtelijke Economie) is door het Centraal Planbureau (CPB) onderzocht wat het effect is van stedelijk bouwen op huizenprijzen, en hoe groot de rol van agglomeratievoordelen hierin is.

In stedelijk gebied kan een toename van het woningaanbod indirect tot een hogere vraag leiden als gevolg van agglomeratievoordelen. Vanuit de theorie verwachten we dat het vergroten van het woningaanbod de prijzen zal verlagen, terwijl een toenemende vraag de prijzen doet stijgen. Meer bouwen vergroot het woningaanbod. Daarnaast wordt ook een hogere economische dichtheid (agglomeratie) gefaciliteerd. Dit leidt tot agglomeratievoordelen, die de vraag naar woningen in stedelijk gebied vergroot. Welk van deze effecten het grootst is, is bepalend voor de richting van de prijsontwikkeling.

Foto Amstelveen
(Bron CPB - 2021)

Prognose van het CBS van de huishoudengroei tussen 2020-2030


Uit de empirische inzichten concluderen we dat nieuwbouw de prijsgroei op regionaal en nationaal niveau verlaagt. Dit inzicht geldt voor zowel stedelijk als niet-stedelijk gebied. Dit betekent dat agglomeratie-effecten niet groot genoeg zijn om het prijs dempende effect van het extra woningaanbod teniet te doen. Op buurtniveau kunnen de prijsreacties wel anders uitpakken. Zulke effecten hebben echter vaak meer te maken met de karakteristieken van de buurt en de nieuwbouw dan met de hoeveelheid nieuwbouw.

Uit bestaande wetenschappelijke inzichten concluderen we dat nieuwbouw de prijsgroei op regionaal en nationaal niveau verlaagt. Dit inzicht geldt voor zowel stedelijk als niet- stedelijk gebied. Dit betekent dat agglomeratie-effecten niet groot genoeg zijn om het prijs dempende effect van het extra woningaanbod teniet te doen. Lees verder: Stedelijk bouwen, agglomeratie-effecten en woningprijzen (pdf 11 pagina’s).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.