Bijgewerkt: 27 september 2022

De wintertijd van 2020 start

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb/EU Commissie
24-10-2020

Van zaterdag 24 op zondag 25 oktober 2020 eindigt de zomertijd in de Europese Unie en wij moeten de klokken van 03:00 uur naar 02:00 uur instellen, dus een uur terugdraaien, omdat alle klokken in de Europese Unie weer worden gewijzigd naar de wintertijd. Wij doen het al 40-jaar lang sinds 1980, maar veel hebben wij er niet mee bereikt. Ongeveer 70 landen verzetten twee keer per jaar de klok. In de EU loopt de zomertijd van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober. De zomertijd, maar daar moeten we dus weer op wachten, begint in de nacht van zaterdag 27 maart 2021 op zondag 28 maart 2021.

Voorstellen om een einde te maken aan de tweejaarlijkse klokwijzigingen vanaf 2021 werden in maart 2019 door de Europese Commissie Vervoer en Toerisme gesteund. De Commissie Vervoer en Toerisme stelde voor om de klok op de laatste zondag van maart 2021 als laatste te wijzigen voor EU-landen die besluiten hun zomertijd permanent te handhaven. De lidstaten die er de voorkeur aan geven hun standaardtijd, ook wel 'wintertijd' genoemd, aan te houden, zouden de klok op de laatste zondag van oktober 2021 voor het laatst kunnen wijzigen. In het ontwerpverslag werd met 23 stemmen voor en 11 stemmen tegen een voorstel van de Commissie om een einde te maken aan de seizoen verandering, maar wordt de startdatum uitgesteld tot 2021. Dit zou niets afdoen aan het recht van de EU-landen om over hun standaardtijd te beslissen.Onder verwijzing naar wetenschappelijke studies die wijzen op negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en een aantal door burgerinitiatieven geuite zorgen, heeft het Parlement de Commissie in een resolutie van februari 2018 verzocht 'de huidige richtlijn over de zomertijd grondig te evalueren en zo nodig met een voorstel voor de herziening ervan te komen.'

Als reactie daarop heeft de Commissie in de zomer van 2018 een openbare raadpleging georganiseerd, waarop 4,6 miljoen reacties zijn binnengekomen, waarvan 84% voorstander was van het stopzetten van de tweejaarlijkse klokwijzigingen, terwijl 16% deze wilde behouden. Op 12 september 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor het stopzetten van de seizoensgebonden veranderingen in de tijd.

De EU heeft in 1980 voor het eerst de zomertijdregeling verenigd om te zorgen voor een geharmoniseerde aanpak van de tijdsverandering binnen de interne markt, aangezien de nationale praktijken en tijdschema's op het gebied van de zomertijd tot dan toe uiteenliepen. Op grond van de huidige richtlijn over de zomertijd moeten de EU-landen op de laatste zondag van maart overschakelen op de zomertijd en op de laatste zondag van oktober weer op de standaardtijd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.