Bijgewerkt: 5 oktober 2022

De watertransportleiding wordt vervangen onder de Kleine Poel in Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Waternet
19-12-2017

Waternet start in december 2017 met werkzaamheden aan een watertransportleiding onder de Kleine Poel in het Amsterdamse Bos.  De leiding is in slechte staat en moet binnenkort worden vervangen. De Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland leiding (WRK leiding) is een leiding, waardoor we water uit de Lek transporteren naar de duinen. In de Amsterdamse waterleidingduinen zuiveren we dit water tot drinkwater. De WRK-leiding die onder de Kleine Poel in Amstelveen door loopt is één van de transportleidingen die belangrijk zijn voor de drinkwatervoorziening van Amsterdam en omgeving. De leiding dateert uit de jaren 1960 en vertoont breuken. Om lekkage problemen te voorkomen is het belangrijk, dat deze leiding zo snel mogelijk wordt vervangen.Wat doet Waternet? Waternet is verantwoordelijk voor het onderhoud van de WRK-leiding. Aannemer Baarsen Buisleidingen B.V. zal de werkzaamheden in opdracht van Waternet uitvoeren. Volgens de huidige planning starten we in december 2017en januari 2018 met de voorbereidende werkzaamheden. We doen dan proefboringen en leggen een tijdelijke weg aan voor het bouwverkeer. In februari en maart vindt er transport plaats van groot materieel en vervangen we de betonnen WRK leiding door een nieuwe leiding.

Wat merkt de omgeving ervan? Onderhoudswerkzaamheden leiden helaas tot overlast. Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken, maar kunnen dit niet helemaal voorkomen. Bewoners rond de Kleine Poel kunnen dan ook geluidsoverlast ervaren door o.a. boren en heiwerkzaamheden. Wij kunnen op dit moment nog niet precies aangeven, wanneer de meeste overlast ontstaat, maar zullen dit vooraf laten weten.

Fietsers en wandelaars worden omgeleid. Dit geven we met borden aan. Ruiters zullen ook een andere route moeten volgen. Het transport gaat over de Kleine Noorddijk en de werkzaamheden vinden plaats in het weiland naast de dijk, tegen de Kleine Poel aan.

Planning. December/Januari 2018: start voorbereidende werkzaamheden (proefboringen, aanleg bouwweg) Februari/ maart 2018: transport materieel en aanbrengen damwanden (geluidsoverlast). Maart t/m 30 juni 2018: vervangen buisdelen. Juli 2018: verwijderen damwanden, opruimen werkterrein

Vragen? Als u vragen heeft over de werkzaamheden, dan kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met de Klantenservice van Waternet via T: 0900 9394 en vragen naar de projectleider Patrick van de Werf. Kijk ook op www.amsterdamsebos.nl/werk-uitvoering/  voor meer informatie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.