Bijgewerkt: 22 juli 2024

De voortgang van de regionale meldkamers moet beter

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
06-09-2019

'De burger die dringend hulp nodig heeft vanéén van de hulpdiensten belt 1-1-2. De burger wil snel, eenduidig en adequaat worden geholpen met zo min mogelijk doorschakelingen. Via de meldkamer wordt vervolgens de desbetreffende hulpdienst gealarmeerd en ingezet. Meldkamers zijn cruciaal voor de burger in nood en voor de coördinatie en hulpverlening tijdens incidenten, rampen of crises. Dit stelt hoge eisen aan de meldkamers. Diverse partijen uit het meldkamerdomein zijn echter al langere tijd zijn van mening dat diversiteit en kwetsbaarheid van de meldkamers een risico vormen voor de hulpverlening aan de burger' -stellen de onderzoekers van Inspectie Justitie en Veiligheid en het Agentschap Telecom.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen - 2018)

Ferdinand Grapperhaus (CDA) minister van Justitie en Veiligheid


Minister Grapperhaus gaat in gesprek met de politie, veiligheidsregio's, AmbulanceZorg Nederland en de Koninklijke Marechaussee over de continuïteit van de meldkamers, bijvoorbeeld als het gaat om voldoende personeel. Dit schrijft de minister aan de Tweede Kamer in reactie (pdf 6 pagina’s) op het rapport 'Continuïteit van de meldkamers' (pdf 18 pagina’s) van de Inspectie Justitie en Veiligheid en het Agentschap Telecom. De meldkamer is het informatie- en communicatieknooppunt voor de start van het noodhulpverleningsproces. Waar de landelijke 112-centrale voldoende maatregelen heeft genomen om de continuïteit te waarborgen, is dat bij regionale meldkamers onvoldoende het geval volgens de Inspectie en het Agentschap. Dit rapport staat los van de lopende onderzoeken naar aanleiding van de KPN-storing en de gevolgen voor de bereikbaarheid van 112.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De Centrale Cameratoezicht Ruimte (CCTR) in het politiegebouw 'De Eenhoorn' aan de James Wattstraat in Amsterdam op 17 mei 2013


In het huidige stelsel van meldkamers gaat het bestuur van de veiligheidsregio’s over de regionale meldkamer, ten behoeve van de brandweer, geneeskundige hulpverlening, ambulancezorg en politie. De Regionale Ambulancevoorziening, politie en Koninklijke Marechaussee zijn dan weer verantwoordelijk voor het in stand houden van hun eigen meldkamerfuncties. Er zijn nu tientallen partijen die gaan over het beheer en het functioneren van de regionale meldkamers. Daarom wordt in de toekomst het beheer van de meldkamers neergelegd bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking van de politie (LMS). Er wordt momenteel toegewerkt naar een netwerk van tien met elkaar verbonden meldkamers. Dat is een aanpak die volgens de Inspectie en het Agentschap steun geniet van betrokken partijen en goed zal zijn voor de ontwikkelingen in het meldkamerdomein. Minister Grapperhaus heeft hiervoor het wetsvoorstel Wijzigingswet meldkamers ingediend bij de Tweede Kamer, waarmee het beheer van de meldkamers per 1 januari 2020 bij de politie wordt ondergebracht en noodzakelijk is voor het borgen van de continuïteit van de meldkamers.

Er zullen door alle partijen slagen moeten worden gemaakt op het gebied van personeel, locatie en techniek. Minister Grapperhaus pakt dit gezamenlijk met alle partijen op. Er worden ook al maatregelen genomen om personeelstekorten tegen te gaan, zoals het vergroten van externe instroom van personeel, terugdringen van ziekteverzuim, maar ook het versneld samenvoegen van locaties. De Inspectie en het Agentschap doen verder aanbevelingen voor de LMS over een duidelijke verdeling van (lokale en landelijke) taken, rollen, verantwoordelijkheden voor het beheer en inzicht in beschikbaarheid van systemen. Minister Grapperhaus onderschrijft deze aanbevelingen. Gelijktijdig met de wetsbehandeling wordt aan een gedegen governance gewerkt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.