Bijgewerkt: 5 oktober 2022

De voortgang van de COVID-19-vaccinatie in de EU

Nieuws -> Informatief

Bron: European Centre for Disease Prevention and Control
07-03-2021

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (European Centre for Disease Prevention and Control=ECDC) meldt dat de vaccinatiecampagnes tegen de ziekte van COVID-19 zijn in alle EU/EER-landen in volle gang en meer gedetailleerde informatie is nu beschikbaar op de website van het ECDC.

De nieuwe versie van de Covid-19 Vaccine Tracker is nu beschikbaar als een afzonderlijk dashboard. Het biedt informatie over de nationale vaccinopname van de eerste en tweede dosis COVID-19-vaccins per leeftijdsgroep en andere doelgroepen, alsook per vaccinproduct, voor alle EU/EER-landen. De informatie wordt verstrekt in de vorm van kaarten, grafieken en diagrammen en kan als gegevens worden geëxporteerd. (EER landen: Europese Economische Ruimte)

Foto Amstelveen
(Bron ECDC - 2021)

De nieuwe versie van de Covid-19 Vaccine Tracker op 7 maart 2021


De gegevens in de Vaccine Tracker zijn de meest recente gegevens die door de bevoegde autoriteiten in de EU/EER-landen via het EU-surveillancesysteem aan het ECDC zijn gemeld. De gegevens kunnen met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd en gecorrigeerde datasets worden vrijgegeven zodra de verwerking van de bijgewerkte nationale gegevens is voltooid. Het ECDC werkt nauw samen met alle EU/EER-landen om de volledigheid en de kwaliteit van de gegevens voortdurend te verbeteren. Voor een juiste interpretatie van de gegevens moet ook rekening worden gehouden met verschillende factoren die van invloed zijn op de vaccinatie in elk land. De monitoring zal verder worden verbeterd naarmate meer vaccins worden uitgerold en meer informatie over de vaccinatiegraad beschikbaar komt.

Naast de meest recente gegevens die beschikbaar zijn in de Vaccine Tracker, bevat het wekelijkse COVID-19-overzichtsverslag over de uitrol van vaccins kerncijfers en aanvullende gegevens van de voorgaande week. Uit de laatste wekelijkse update blijkt dat op 14 februari bijna 22 miljoen vaccindoses zijn toegediend in de EU/EER, en dat de geschatte mediane vaccinatiegraad van de eerste dosis onder volwassenen van 18 jaar en ouder in de EU/EER 4,2% bedraagt (van de 29 landen die verslag hebben uitgebracht). Binnen de meest kwetsbare groep - die van 80 jaar en ouder - is de geschatte mediane vaccinatiegraad voor de tweede vaccinatiedosis (volledige vaccinatie) 5,6% (van de 20 landen die hebben gerapporteerd). Deze resultaten moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, want er wordt nog gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit en de volledigheid van de gegevens.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.