Bijgewerkt: 28 februari 2024

De verkeerssituatie bij de brug Ouderkerk moet veiliger

Nieuws -> Ouderkerk

Bron: Gemeente Ouder-Amstel
14-07-2022

Wethouder Paulette Koek-Baks van de gemeente Ouder-Amstel heeft deze week de Provincie Noord-Holland verzocht om snel actie te ondernemen om de verkeersituatie bij brug Ouderkerk te verbeteren door het inzetten van verkeersregelaars. Diverse inwoners hebben signalen afgegeven en vragen gesteld aan de gemeente over de onveilige verkeersituatie. Ook in de gemeenteraad op 7 juli 2022 zijn er door D66 Ouder-Amstel vragen gesteld aan het college over de verkeerssituatie en heeft het college opgeroepen om contact te zoeken met de provincie.

Onveilige verkeerssituatie. In verband met de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe brug is momenteel het fietspad aan de Amstelveense zijde tijdelijk afgesloten. Daarom is er een omleiding ingesteld via de Amstelzijde en moeten (brom)fietsers extra oversteken. Dit zorgt ervoor dat verschillende verkeersstromen (snel- en langzaam verkeer) elkaar kruisen en dat levert gevaarlijke situaties op, die al geleid hebben tot ongelukken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Verkeersbord op de brug van Ouderkerk gefotografeerd op 26 september 2021


'We begrijpen dat er bij dit soort werkzaamheden soms tijdelijke verkeersaanpassingen nodig zijn, maar op dit moment zorgt het voor veel onduidelijkheid en gevaar voor de weggebruikers. Het is een belangrijke fietsroute, niet alleen schoolgaande kinderen en forensen maken gebruik van dit fietspad maar ook de toerfietsers en racefietsers. En we zitten in een seizoen waarin het extra druk is met fietsers'- aldus wethouder Koek-Baks. Ook collega Herbert Raat (VVD) wethouder verkeer van de gemeente Amstelveen wil graag dat de verkeerssituatie veiliger wordt en ondersteunt het verzoek. 'Het is een belangrijke route voor schoolgaande kinderen die naar een school in Amstelveen gaan. De veiligheid van de weggebruikers moet te allen tijde gewaarborgd zijn' - aldus wethouder Raat.

Al langer ongewenste situatie. Aan de Ouderkerkse kant van de brug (Hoger Einde) is de situatie al langer onveilig. Het (brom)fietsverkeer vanuit de dorpskern moet voorrang geven aan het doorgaande fietsverkeer op het fietspad langs de Burgemeester Stramanweg. Het gevolg is dat als er een groep fietsers oversteekt vanuit het dorp, gedeeltelijk op de auto-/busbaan moet wachten om voorrang te kunnen verlenen. Ook voor het (fiets)verkeer dat het dorp in wil is de situatie onoverzichtelijk.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.