Bijgewerkt: 13 augustus 2022

De tentoonstelling 'Aanpassen! komt naar Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Conchita Willems
06-03-2014

De reizende tentoonstelling 'Aanpassen!' over de integratie van Indische Nederlanders is door de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië naar Amstelveen gehaald. Dankzij een subsidie van de stichting Theo Janssen kan de tentoonstelling in de openbare centrale bibliotheek worden getoond.

Namens het Onderwijsproject Ontmoeten en (her)denken nodigen wij u graag uit voor de opening van de tentoonstelling Aanpassen!op maandag 7 april 2014 om 13.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur, in de bibliotheek Amstelveen Stadsplein.

Aanpassen! geeft inzicht in de problemen van aanpassen om goed samenleven mogelijk te maken in de multiculturele samenleving van Amstelveen. Wij achten het belangrijk dat zowel bewoners als scholieren inzicht hebben in het integratieproces van nieuwkomers in de Amstelveense samenleving.

Vele scholieren hebben hun familieroots buiten Amstelveen. Als je verder teruggaat, geldt dat voor bijna alle Amstelveners. Dit inzicht is belangrijk om te begrijpen dat sommige nieuwkomers geruisloos opgaan in de Amstelveense samenleving. Andere groepen willen goeddeels hun eigenheid behouden. In hoeverre kunnen we respect en waardering opbrengen voor het behoud van de eigenheid van culturele en religieuze groeperingen?Na de Tweede Wereldoorlog zijn er, als gevolg van oorlogsproblemen en arbeidsmigratie, verschillende groepen nieuwkomers in Amstelveen komen wonen. Een plek om met elkaar goed samen te kunnen leven. Gekozen is voor het aanpassingsproces van de Indische Nederlanders, omdat dit in zekere zin een overzichtelijk proces is geweest in de levens van inmiddels 3 generaties. Een proces dat bovendien succesvol voor de nieuwkomers en de Nederlandse samenleving is verlopen en ook de Amstelveense cultuur heeft verrijkt.

Aanpassen! is tot en met 5 mei 2014 te zien in de bibliotheek Amstelveen Stadsplein, met filmfragmenten op de videowall in de Amstelveense raadhuishal. De expositie wordt geopend door wethouder Onderwijs Herbert Raat, voorzitter Vaya Nijhof van Stichting Nasi Idjo, coördinator Edu Dumasy van het Onderwijsproject Ontmoeten en (her)denken en de band Tuxedo Tunes in aanwezigheid van leerlingen van de Martin Luther Kingschool en genodigden van de samenwerkende organisaties.

Wij hopen u op maandag 7 april 2014 te mogen begroeten, met vriendelijke groeten,  namens de Onderwijsprojectgroep, Conchita Willems

Met dank aan: de Bibliotheek Amstelland en Gemeente Amstelveen (beschikbaar stellen van de ruimten) - Stichting Theo Janssen M.O.C. (financiële ondersteuning) - Stichting Nasi Idjo voor de tentoonstelling Aanpassen! (concept en realisatie) - Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië (algemene ondersteuning) - Onderwijsprojectgroep Ontmoeten en (her)denken (organisatie)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.