Bijgewerkt: 30 september 2023

De sturing van gemeenten op woningcorporaties moet beter

Nieuws -> Informatief

Bron: VNG
03-11-2014

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is ingenomen met de conclusies en aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. De commissie stelt terecht, dat gemeenten meer invloed moeten hebben op de werkzaamheden van corporaties; gemeenten en woningcorporaties moeten verplicht prestatieafspraken maken en het is noodzakelijk, dat gemeenten inzicht hebben in de investeringscapaciteit van corporaties. De enquêtecommissie sluit hiermee aan bij de conclusies van de door de VNG ingestelde commissie-Dekker in 2013.

Democratische legitimatie

Meer invloed van gemeenten op woningcorporaties versterkt de democratische legitimatie van de activiteiten van woningcorporaties. Het is daarmee volgens de VNG veel beter dan de ‘zelfsturing’ die de corporatie het afgelopen decennium heeft gekenmerkt en die heeft geleid tot misstanden in de sector.

Novelle Woningwet aanpassen

Eerder deze week stuurden de VNG, G4 en G32 een brief aan de Tweede Kamer om ervoor te pleiten de sturing van gemeenten op corporaties beter te regelen in de Novelle Woningwet. De Novelle is op dit moment in behandeling bij de Kamer, maar bevat nog te veel vrijblijvendheden rondom prestatieafspraken, inzicht in de investeringscapaciteit en de positie van de huurders. Het rapport van de enquêtecommissie sterkt de VNG in de opvatting, dat de minister de Novelle op deze punten moet aanpassen. Lees ook de samenvatting van de Novelle Woningwet (pdf 6 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.