Bijgewerkt: 27 september 2023

De sterfte was met 400 hoger in Nederland dan verwacht op week 49

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
11-12-2020

In week 49 (30 november tot en met 6 december 2020) overleden naar schatting 3.450 mensen. Dat zijn er ongeveer 75 meer dan een week eerder, toen 3.373 mensen overleden. In de winter neemt het aantal overledenen altijd toe. De sterfte in week 49 is echter nog 400 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de eerste elf weken van de tweede golf (week 39 tot en met week 49) overleden 4,7 duizend meer mensen dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf (week 11 tot en met week 19) was de oversterfte naar schatting bijna 9.000. Met uitzondering van een verhoogde sterfte in week 33 en 34 tijdens de hittegolf, was de sterfte sinds week 19 gemiddeld wat lager dan wat verwacht werd als er geen corona-epidemie was geweest. 

Sterfte onder Wlz-zorggebruikers afgenomen. Op basis van de schatting voor week 49 is de sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen, afgenomen. Er overleden ruim 1.200 Wlz-zorggebruikers in week 49. In de overige bevolking overleden ruim 2.200 mensen, een toename ten opzichte van week 48. In de eerste 11 weken van de tweede golf (week 39 tot en met week 49) overleden bijna 2,2 duizend meer Wlz-zorggebruikers dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf (week 11 tot en met week 19) waren dit er naar schatting 5,2 duizend.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2020)

Overledenen per week in Nederland in 2020


Sterfte bij mannen en vrouwen in week 49 bijna gelijk. De sterfte nam in week 49 zowel onder mannen als onder vrouwen iets toe ten opzichte van een week eerder. De toename onder vrouwen lijkt iets sterker, waardoor in week 49 ongeveer evenveel mannen als vrouwen overleden: ruim 1.700. In eerdere weken van de tweede golf van de corona-epidemie stierven meer mannen dan vrouwen, hoewel er meer oudere vrouwen dan oudere mannen zijn. Tijdens de eerste golf stierven ook meer mannen dan vrouwen; de oversterfte bij mannen was toen (week 11 tot en met week 19) 38 %, bij vrouwen 29 %.

Verhoogde sterfte bij alle leeftijden. De verhoogde sterfte is bij alle leeftijdsgroepen te zien. Onder 80-plussers overleden in week 49 naar schatting iets meer dan 1.900 mensen. Er overleden bijna 1.100 mensen van 65 tot 80 jaar en 450 mensen jonger dan 65 jaar.

Sterfte aan COVID-19 tot en met juni bekend. De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de dagelijkse berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Deze informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met juni 2020 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden iets meer dan 10 duizend mensen aan COVID-19 van maart tot en met juni 2020, zoals het CBS op 1 oktober publiceerde. De oversterfte in die periode wordt dus volledig veroorzaakt door sterfte aan het nieuwe coronavirus. Meer informatie over de regionale verdeling van de sterfte aan COVID-19 op basis van de doodsoorzakenverklaringen is te vinden in het op 26 november gepubliceerde nieuwsbericht van het CBS.

Informatiebronnen RIVM. Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen van overleden COVID-19-patiënten vanuit de GGD’s. Omdat mogelijk niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19 en de registratie soms wat langer duurt, zullen de werkelijke aantallen overleden COVID-19-patiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn. Tot en met juni 2020 heeft het RIVM 6 182 overleden COVID-19-patiënten geregistreerd. In week 39 tot en met week 49 registreerde het RIVM 3 383 overleden COVID-19-patiënten, waarvan 215 in week 49 (stand 8 december 2020). In de tussenliggende periode ging het om minder dan 200 overleden COVID-19-patiënten.

Schatting week 49. De cijfers over week 49 zijn een schatting op basis van 84 procent van de ontvangen overlijdensberichten. Vrijdag 18 december publiceert het CBS voorlopige cijfers over de sterfte in week 49. De cijfers zijn dan completer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.