Bijgewerkt: 22 september 2023

De pastorie van de St. Annakerk in Amstelveen is gesloopt

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb.com
13-03-2021

Ontstaan van de St. Annakerk

‘Als men, uit de richting Haarlem komende, Amstelveen binnenrijdt, is het eerste opvallende bouwwerk dat men ziet de St. Annakerk, want deze staat precies op de hoek van het verkeersplein. De St. Annaparochie, waartoe deze kerk behoort, heeft maar een korte geschiedenis, want eerst op 8 september 1923 werd Pieter H. Meijnema benoemd tot kapelaan te Buitenveldert, met de opdracht om een nieuwe parochie te stichten. Een klein noodkerkje aan de westzijde van de Amsterdamseweg, even vóór het gebouw ‘Aemstelle’, kon eind juli 1924 in gebruik genomen worden.’

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

De St. Annakerk aan de Amsterdamseweg 22 op 21 juni 2020. Naast het kerkgebouw staat de pastorie die in opdracht van Rijkswaterstaat wordt gesloopt om plaats te maken voor de uitbreiding van snelweg A9


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

De pastorie is van binnen al gestript en 'wacht' nu op de sloop


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Het zal vreemd zijn om deze ingang nooit meer te zien als je langs het kerkgebouw rijdt


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

De pastorie wordt gesloopt vanaf het smalle rechthoekige raam

De St. Annaparochie werd vervolgens op 4 augustus 1924 opgericht en de stichter ervan, kapelaan Meijnema, werd benoemd tot pastoor bij de nieuwe parochie. Er werd niet stilgezeten, want terstond werden stappen ondernomen om te komen tot de bouw van een nieuwe parochiekerk. De eerste steen hiervan werd op 10 augustus 1927 gelegd en op 23 augustus 1928 vond de consecratie (plechtige inwijding, letterlijk 'vereniging met het heilige')plaats. Bij de ingang van de St. Annakerk is een tegeltableau ingemetseld in de muur met de afbeelding tegel in op glazuur van Sancta Anna, gemaakt door kunstschilder en glazenier Alex Asperslagh.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Tegel met tekst EERSTE STEEN 10-8-1927 aan de zijkant van de kerk


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2004)

Sancta Anna, gemaakt door kunstschilder en glazenier Alex Asperslagh bij de ingang van de kerk

Aan de westkant van het kerkgebouw naast de Burgemeester van Sonweg, Rijksweg 6 en later Rijksweg A9, werd ook een pastorie gebouwd, waar vroeger de pastoor van de kerk, de kapelaan en de huishoudster woonden. Ook was er een logeerkamer ingericht in de pastorie. Rijkswaterstaat heeft de Annakerk op 1 februari 2013 gekocht, want er werden plannen gemaakt om snelweg A9 te verbreden. Dat betekende dat zowel de kerk als de pastorie zouden worden gesloopt. De parochianen van de St. Annakerk waren al verhuisd naar de Titus Brandsma parochie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Het gebouw van de pastorie op 23 februari 2021. Een pastorie is een gebouw, waarin de appartementen van predikanten, pastoors of andere pastorale werkers zijn ondergebracht

Op zondag ochtend 8 mei 2011 om 10 uur, werd de laatste eucharistieviering gehouden in de St. Annakerk, waarna zij als kerk voorgoed haar deuren sloot. Lees meer over de St. Annakerk. Uiteindelijk werden de plannen van de verbreding van de A9 gewijzigd, dat betekende dat de kerk zelf kon blijven staan, maar de pastorie in de weg stond voor de realisatie van de verbreding en derhalve moet worden gesloopt. Helaas was de kerk van binnen als helemaal ontmanteld, biechtstoelen, beelden, wijwaterbakken en ingemetselde tegels waren uitgehakt en meegenomen. Ook het orgel was al gesloopt en de kerkklokken weggegeven aan Roemenië.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Na jaren onderhandelen ondertekent Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu in de naam van de Staat der Nederlanden het contract voor de verdiepte A9 en de overkapping bij het Oude Dorp op 10 maart 2014. Wethouder Herbert Raat volgt deze belangrijke gebeurtenis van nabij in de St. Annakerk

Tot 2020 is de pastorie via een 'anti-kraak contract' verhuurd en bewoond. De kerk is verhuurd aan de gemeente Amstelveen en biedt alweer enige tijd onderdak aan de Naeckte Brouwers en cultureel centrum ANNA. Rijkswaterstaat startte op maandag 1 maart 2021 met de sloop van de pastorie. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind maart gereed.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Dit beeld is voor het laatst te zien op 12 maart 2021


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

De dakbedekking van leisteen is verwijderd en het gebouw is losgezaagd van de Annakerk


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Hier is duidelijk te zien wat van het kerkgebouw kan blijven staan


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Hoeveel paters zouden hier 's avonds hebben gelezen onder het licht van deze lamp?!


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Overzichtsfoto vanaf de Amsterdamseweg van de sloopwerkzaamheden naast de St. Annakerk op 12 maart 2021

Slooplijn verplaatst
Het slopen wordt zorgvuldig gedaan zodat wordt voorkomen dat er schade aan de Annakerk ontstaat. Er wordt gebruik gemaakt van grijpers en een vergruizer (soort knipschaar voor beton) om de pastorie af te breken. Op verzoek van de huidige gebruiker is de slooplijn, de scheiding tussen Annakerk en pastorie en dus de plek vanaf, waar gesloopt wordt, aangepast zodat de overgebleven ruimte beter aansluit op de kerk.Bekijk de video en beleef een stukje van de sloop van de pastorie meeFoto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Het sloopwerk vordert goed


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Voor deze grijparm is een muurtje een makkie ....


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

.... maar ook zo'n blok steen wordt getild alsof het een veertje is


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Het kleinste kamertje is hier goed te zien


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Aan het eind van de dag is de gehele pastorie gesloopt en over een paar jaar is van dit alles niks meer te zien
Geen snelweg en geen afgebroken pastorie, men weet niet meer beter, behalve de seniore Amstelveners


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Foto genomen vanaf de sloopplek richting het Oude Dorp met in de verte de Dorpskerk
Links de grijper, midden het geselecteerde ijzerwerk en in de gele bak rechts is al het hout verzameld


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Ijzeren balken en veel radiatoren


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

De enorme grijper die in één dag de klus klaarde, nu ja eigenlijk de man in de cabine van het gevaarte


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Nu alleen nog even het puin afvoeren!


Vervolg werkzaamheden
Na de sloop van de pastorie gaat men aan de slag met het realiseren van de tijdelijke bruggen over de A9 om de noord zuid verbindingen in stand te houden. De ruimte is nodig om bij de werklocaties voor de tijdelijke brug over het Zwarte Pad / Kazernepad te komen. Daarna is de ruimte nodig om de verdiepte ligging en de overkapping bij het Oude Dorp te realiseren.

Afwerking
Nu de sloop van de pastorie een feit is zal de zijkant van de kerk wind en waterdicht worden afgewerkt. Er zijn stene van de pastorie bewaard en die kunnen, als de werkzaamheden aan de A9 zijn afgerond gebruikt worden om de zijgevel netjes af te werken, in dezelfde stijl als de kerk.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.