Bijgewerkt: 29 februari 2024

De moderne werkgever is een mantelzorgvriendelijke werkgever

Nieuws -> Informatief

Bron: ANBO/SCP
19-12-2017

Werkgevers moeten actief in gesprek met hun personeel om werk beter te combineren met de zorg voor een naaste. Maar liefst 36 % van de Nederlanders boven de 16 verleent mantelzorg, volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau, en dat wordt alleen maar meer. 'In organisaties moeten maatwerkoplossingen voorhanden zijn, voor medewerkers die mantelzorgtaken hebben en deze niet goed (meer) kunnen combineren met hun werk. De mogelijkheden liggen hierbij in het aanpassen van werktijden, thuiswerken, een andere verdeling van werkuren gedurende de week, of gedurende het jaar, het inzetten van het Loopbaanbudget voor extra verlof, uitruilen van arbeidsvoorwaarden als eindejaarsuitkering of vakantietoeslag tegen verlof of het tijdelijk aanpassen van de arbeidsovereenkomst als alle voorgaande maatregelen niet afdoende zijn' - zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. Lees het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP-rapport

Foto Amstelveen
(Foto Patricia Steur - 2015)

Liane den Haan algemeen directeur bij ANBOModern werkgeverschap.  'De arbeidsmarkt van de toekomst is er één, waarin de participatiesamenleving doorsijpelt. Anders gezegd: een participatiesamenleving - waarin mensen elkaar ondersteunen - is niet mogelijk wanneer flexibiliteit en maatwerk niet integraal onderdeel zijn van de cultuur op de werkvloer' - vervolgt ze. Uit de houding van mensen jegens mantelzorg blijkt, dat ook: inmiddels vindt 69 %, dat Nederlanders elkaar meer moeten helpen.

Hulp bij mantelzorg. Volgens het onderzoek wordt mantelzorg soms als belastend ervaren en is het voor teveel mensen onduidelijk welke mogelijkheden er zijn voor ondersteuning. 'De overheid leunt sinds 2015 steeds meer op mantelzorgers, maar dat houdt alleen stand als je ze helpt en ondersteunt. Dat moet de overheid doen, maar dat moet ook op de werkvloer gebeuren.'

Foto Amstelveen
(Bron Sociaal en Cultureel Planbureau - 2017)

Relatie met hulpontvanger naar geslacht en leeftijd van de mantelzorger in 2016 (in procenten). Circa drie op de tien mantelzorgers is niet bekend met de mogelijkheden die er zijn om mantelzorgondersteuning te krijgen. Dit is ten opzichte van 2014 niet verbeterd volgens SCP.
Er zijn indicaties, dat de toegang tot respijtzorg lastig kan zijn. Een op de drie mantelzorgers die behoefte heeft aan respijtzorg, maar dit niet krijgt, geeft aan dat de hulpbehoevende dit niet wil. Een op de acht vindt het te duurANBO is de meest invloedrijke seniorenorganisatie van Nederland al 117 jaar ervaren en eigentijds. Landelijk, regionaal en lokaal beïnvloedt ANBO de beleids- en opinievorming rond senioren. Op individueel niveau kan ieder lid bij ons terecht voor persoonlijk advies, ondersteuning en heel veel voordeel en korting.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.