Bijgewerkt: 1 maart 2024

De meeste Nederlanders beschermen hun gegevens op smartphones

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
04-02-2019

Twee derde van de Nederlandse bevolking van 16 tot 75 jaar heeft bij het installeren of gebruiken van een app op de smartphone de toegang tot persoonlijke gegevens beperkt of geweigerd, 12 procent wist niet dat zoiets kon. 3 procent zegt iets kwijtgeraakt te zijn op de smartphone door een virus of vijandige software. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2018 gebruikte 87 procent van de Nederlandse bevolking (16 tot 75 jaar) een smartphone. Nederland deelt daarmee met Denemarken, de koppositie in Europa als het gaat om het gebruik van een smartphone. Veel Nederlandse smartphonegebruikers nemen maatregelen vanwege zorgen om de veiligheid en privacy, 68 procent heeft bij het installeren of gebruik van een app de toegang tot persoonlijke gegevens zoals locatie, foto’s of een lijst met contactpersonen geweigerd. 17 procent heeft dat niet gedaan en 12 procent geeft aan dat ze niet wisten dat het weigeren of blokkeren van de toegang mogelijk was. Van de smartphonegebruikers heeft 3 procent aangegeven dat ze geen apps gebruiken.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2019)

Beperkt of weigert toegang tot persoonlijke gegevens smartphone in 2018


Jongeren en hoogopgeleiden nemen vaker maatregelen. Het zijn vooral jongere mensen (16 tot 35 jaar) die de toegang tot persoonlijke gegevens blokkeren. Ouderen geven vaker aan dat ze niet wisten dat dit mogelijk was. Het aandeel hoogopgeleiden dat deze maatregelen neemt (77 procent) is groter is dan het aandeel middelbaaropgeleiden (67 procent). Onder middelbaaropgeleiden is dat weer hoger dan onder laagopgeleiden (57 procent). Mannen en vrouwen (69 procent en 68 procent) beschermen hun persoonlijke gegevens even vaak. Het aandeel van de bevolking dat niet weet dat de toegang tot gegevens, locaties of foto’s geweigerd kan worden is groter onder laagopgeleiden (16 procent) dan onder middelbaar- en hoogopgeleiden (12 procent en 9 procent).

Koploper in Europa met weigering toegang persoonlijke gegevens. Nederland behoort met 68 procent tot de top vijf van landen in de Europese Unie, waar inwoners de toegang tot persoonlijke gegevens beperken of weigeren. Koploper is Frankrijk met 77 procent, gevolgd door Duitsland (75 procent) en Zweden en Luxemburg (70 procent). Het EU-gemiddelde is 58 procent. Het is wel opvallend dat 12 procent van de Nederlanders niet wist dat deze maatregel mogelijk is. Nederland staat ook in de top vijf van landen in de Europese Unie waar de bevolking niet weet dat gegevensbescherming op de smartphone mogelijk is. Het EU-gemiddelde is 7 procent.

Relatief weinig Nederlanders bestanden kwijt door virus. Drie procent van de smartphonegebruikers is documenten, foto’s of andere gegevens kwijtgeraakt door een virus of andere vijandige software. Nederland staat daarmee met het Verenigd Koninkrijk (2 procent), Finland, Oostenrijk, Portugal, Estland en Cyprus (3 procent) onderaan de ranglijst van landen in de Europese Unie. Inwoners uit Hongarije, Malta (13 procent) en Bulgarije (11 procent) geven het vaakst aan iets kwijt te raken. Het EU-gemiddelde is 5 procent. Het zijn vooral 25- tot 35-jarigen die iets kwijtraken door een virus of vijandige software.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.