Bijgewerkt: 2 december 2023

De kans op verlaging pensioenen in 2017 stijgt

Nieuws -> Informatief

Bron: Pensioenfederatie
05-08-2016

De voortdurend lage rente maakt de kans groter, dat veel deelnemers in 2017 worden geconfronteerd met een verlaging van de opgebouwde en ingegane pensioenen. Niet alle pensioenfondsen zitten in de gevarenzone, maar onder meer voor een aantal grote fondsen spant het erom. De financiële positie van pensioenfondsen op 31 december 2016 is uiteindelijk doorslaggevend bij de vraag, of het al dan niet noodzakelijk is de pensioenen te verlagen. Die datum komt steeds dichterbij, vooralsnog zonder dat sprake is van een substantiële verbetering van de dekkingsgraden.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2016)

Pensioenen zijn door de voortdurend dalende rente sinds het uitbreken van de crisis in 2008 meer dan twee keer zo duur geworden


Directeur Gerard Riemen van de Pensioenfederatie: “De kans groeit, dat grote groepen mensen in 2017 geconfronteerd gaan worden met een verlaging van de opgebouwde en ingegane pensioenen." Belangrijkste oorzaak van de voortdurende daling van de dekkingsgraden is de lage rente. Die heeft als gevolg, dat de verplichtingen nog steeds sneller stijgen dan de pensioenvermogens.

Pensioenen zijn door de almaar dalende rente sinds het uitbreken van de crisis in 2008 meer dan twee keer zo duur geworden. De goede lange termijn rendementen van de afgelopen jaren en ook in het tweede kwartaal van dit jaar kunnen die stijging van de verplichtingen niet voldoende compenseren. Pensioenfondsen maken zich verder zorgen over de onrust op de financiële markten, mede door onzekerheid over de effecten van de Brexit.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.